Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Użytkownicy WWW

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY cbw.wp.mil.pl ADMINISTROWANEJ PRZEZ CENTRALNĄ BIBLIOTEKĘ WOJSKOWĄ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO


Kto jest administratorem danych osobowych
Informujemy, że Administratorem danych osobowych Czytelników i Użytkowników Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej łącznie: "Użytkownicy") jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, zwana dalej "Administratorem"

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: cbw.iodo@ron.mil.pl, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników.

Jakie są cele przetwarzania danych
Jeżeli korzystają Państwo z zakładki „Dane kontaktowe” w celu przesyłania administratorowi wiadomości drogą elektroniczną, Państwa dane będą przetwarzane w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, a także w celach dokumentacyjnych.

Jaka jest podstawą prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
• przepis prawa - w zakresie obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj m.in.
o zapewnianie bezpieczeństwa strony internetowej,
o kontakt z użytkownikami strony, w tym jego dokumentowanie,
W procesie realizacji czynności przez Administratora, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, jednostce nadrzędnej lub innej uprawnionej jednostce, a także, na żądanie, organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości.
Jaki jest okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres realizacji czynności Administratora, a następnie przez okres przedawnieni ewentualnych roszczeń wynikających lub związanych z przesłaną wiadomością elektroniczną. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Komu przekazujemy dane osobowe
Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być:
• jednostka nadrzędna, lub inna jednostka uprawniona na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim to wynika z tych przepisów,
• organy publiczne i wymiar sprawiedliwości,
• podmioty, których dotyczy przesłana wiadomość elektroniczna.
Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych
Użytkownikom przysługuje prawo do:
• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu udostępniania przez Administratora jego zbiorów. Przekazane dane osobowe można przesłać innemu administratorowi danych;
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy cbw.iodo@ron.mil.pl.

Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze zbiorów Administratora. Skutkiem niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości korzystania ze zbiorów Administratora.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.