Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uczestnicy


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRALNĄ BIBLIOTEKĘ WOJSKOWĄ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Kto jest administratorem danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zwanych dalej "Uczestnikami") jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, zwana dalej "Administratorem"


Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: cbw.iodo@ron.mil.pl, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Uczestników.


Jakie są cele przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się w celach:
 • organizacji, realizacji i dokumentowania wydarzeń okolicznościowych, naukowych, kulturalnych, oświatowych, itp. (zwanych dalej łącznie "Wydarzeniami") przez Administratora,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa a dotyczących bezpieczeństwa Wydarzeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w czasie Wydarzenia, w tym na terenie należącym do Administratora,
 • utrzymywanie kontaktu z Uczestnikiem, w tym zapraszanie do udziału w Wydarzeniach.
Jaka jest podstawą prawna przetwarzania danych osobowych:
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj m.in.
  • zapewnianie bezpieczeństwa w czasie Wydarzenia, w tym na terenie należącym do Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,
  • wymiana informacji o Uczestnikach z jednostką nadrzędną i innymi uprawnionymi jednostkami organizacyjnymi, gdzie uzasadnionym interesem jest umożliwienie współpracy lub realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • utrzymywanie kontaktu z Uczestnikiem, w tym zapraszanie do udziału w Wydarzeniach,
  • prowadzenie dokumentacji Wydarzenia, w tym dokumentacji filmowej i zdjęciowej,
 • zgoda Uczestnika w pozostałym zakresie, w tym:
  • do wykorzystania wizerunku w związku z jego publikacją w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (w tym strona internetowa i poczta elektroniczna).
Jaki jest okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli Uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.


Komu przekazujemy dane osobowe
Odbiorcą danych Uczestnika mogą być:
 • podmioty trzecie biorące udział w realizacji Wydarzenia;
 • jednostka nadrzędna, w zakresie, w jakim uczestniczy ona w organizacji Wydarzeń przez Administratora;
 • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych
Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Uczestnika. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wydania kopii danych, w tym przenoszenia danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy cbw.iodo@ron.mil.pl

Prawo wniesienia skargi

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do zapraszania Uczestnika do udziału w Wydarzeniach.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.