Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Regulaminy


Regulaminy obowiązujące w CBW:

Regulamin Udostępniania Zbiorów

Usługi Reprograficzne 

Tymczasowy Regulamin Usług Informacyjnych Ośrodka Informacji Naukowej

 

Regulamin Udostępniania Zbiorów

Regulamin Udostępniania Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - tekst w PDF

Załączniki do Regulaminu Udostępniania Zbiorów:

Zał. Nr 1: Deklaracja czytelnika (Wypożyczalnia i Czytelnia Główna) – 1 s.
Zał. Nr 2: Deklaracja czytelnika (Czytelnia Główna) – 1 s.
Zał. Nr 3: Wzór Monitu, opatrzonego pieczęcią KRD – 1 s.
Zał. Nr 4: Powiadomienie o umieszczeniu w Krajowym Rejestrze Długów – 1 s.
Zał. Nr 5: Deklaracja założenia/przedłużenia konta w Wypożyczalni Międzybibliotecznej CBW - 1s. ; (wersja w formacie .DOC)
Zał. Nr 6: Rewers międzybiblioteczny – 1 s.; (wersja w formacie.DOC)
Zał. Nr 7: Deklaracja czytelnika (Działu Zbiorów Specjalnych) – 1 s.

 

Usługi Reprograficzne 

Usługi Reprograficzne w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (CBW) - tekst w PDF

Załącznik 1 - cennik usług reprograficznych
Załącznik 2 - wniosek na udostępnienie i wykorzystanie materiałów w celach wydawniczych

 

Tymczasowy Regulamin Usług Informacyjnych Ośrodka Informacji Naukowej

Ośrodek Informacji Naukowej CBW świadczy usługi informacyjne jednostkom i komórkom organizacyjnym resortu Obrony Narodowej, instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz osobom prywatnym na miejscu w Informatorium, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną.

I. Zakres usług informacyjnych obejmuje:

- udzielanie informacji bibliotecznych – dotyczących działalności Centralnej Biblioteki Wojskowej, m. in. godzin otwarcia, zasad korzystania ze zbiorów Biblioteki, prowadzonych szkoleń w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej, realizowanych usług, konferencji naukowych, seminariów i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Bibliotece,
- udzielanie informacji katalogowych – pomoc w korzystaniu z katalogów CBW, sprawdzenie i weryfikacja danych w katalogach własnych,
- udzielanie informacji bibliograficznych – wskazanie odpowiednich źródeł i bibliografii, uzupełnianie danych bibliograficznych, pomoc w sporządzaniu zestawień bibliograficznych,
- udzielanie informacji faktograficznych, na podstawie źródeł dostępnych w Bibliotece, nie wymagających pogłębionych poszukiwań,
- udostępnianie księgozbioru podręcznego Ośrodka, kartotek informacyjnych (w wersji tradycyjnej oraz zdigitalizowanych) i innych materiałów informacyjnych,
- udostępnianie księgozbioru wypożyczanego na zasadzie tzw. „wolnego dostępu” z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności.
Pomoc bibliotekarza ma charakter doraźny. Odpowiedzi udzielane są na miejscu w Informatorium, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty, e-mailem.

UWAGA!
Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac zaliczeniowych, dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.) i prywatnych prac naukowo-badawczych.

II. Zasady stosowane przy realizacji kwerend:

1. Ośrodek Informacji Naukowej realizuje kwerendy dla jednostek i komórek organizacyjnych resortu ON, żołnierzy zawodowych pełniących służbę czynną i pracowników wojska realizujących zadania służbowe, organów administracji państwowej, samorządowej oraz fundacji i stowarzyszeń (w ramach ich działalności statutowej).
2. W pierwszej kolejności realizowane są kwerendy dla resortu Obrony Narodowej.
3. Realizacja kwerend obejmuje:
a) przygotowywanie informacji faktograficznych, dokumentacyjnych,
b) przygotowywanie informacji bibliograficznych i rzeczowych, wymagających pogłębionych poszukiwań oraz większych zestawień bibliograficznych w oparciu o zasoby informacyjne i katalogi CBW oraz źródła ogólnodostępne.
4. Po przyjęciu zlecenia kwerendy, bibliotekarz powiadomi zamawiającego o przewidywanym czasie przygotowania odpowiedzi.
5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania kwerend wyjątkowo pracochłonnych lub wymagających poszukiwań w materiałach znajdujących się poza Biblioteką, jednocześnie udzieli czytelnikowi wskazówek dotyczących źródeł informacji.
6. Wyniki kwerendy można odebrać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej lub wysyłane są zamawiającemu pocztą tradycyjną bądź elektroniczną.
7. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej kwerendy podana zostanie informacja o zakresie wykonanych prac.
8. Zamówienie kwerendy należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ośrodek Informacji Naukowej, ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa, lub pocztą elektroniczną cbw.informacja@ron.mil.pl, lub faxem na numer 261816940.
9. Druk zamówienia kwerendy stanowi załącznik do niniejszego Tymczasowego Regulaminu Usług Informacyjnych Ośrodka Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 Załącznik 1: Druk zamówienia kwerendy  /  (wersja w formacie .DOC)

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

    
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.