Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
MISJA, CELE I ZADANIA

 

Misją Biblioteki jest:

 • upowszechnianie i prezentacja dorobku współczesnej i dawnej myśli wojskowej oraz kontynuacja tradycji polskiego bibliotekarstwa wojskowego od czasów Szkoły Rycerskiej,
 • rozwijanie zainteresowań czytelników wiedzą z dziedziny nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz pokrewnych (psychologii, pedagogiki, politologii, ekonomii, historii, filozofii).

Celem działania Biblioteki jest

 • służenie wiedzą i doświadczeniem odbiorcom wojskowym i cywilnym,
 • zaspokajanie potrzeb czytelniczych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz osób cywilnych,
 • wspomaganie systemu edukacji i nauki w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych; ochrona, pomnażanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego oraz tradycji oręża polskiego,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP wśród społeczeństwa;
 • nadzór i koordynowanie działalności resortowej sieci bibliotecznej.

Do podstawowych zadań merytorycznych Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów, ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, historii wojskowości, bibliotekarstwa i informacji naukowej, konferencyjnej, wystawienniczej i wydawniczej,
 • współtworzenie i uaktualnianie słownika języka haseł przedmiotowych nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności,
 • sporządzanie ekspertyz, raportów, bibliografii, zestawień tematycznych, kwerend w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności i pokrewnych,
 • współudział w tworzeniu dziedzictwa narodowego oraz jego ochrona,
 • digitalizacja zbiorów w celu archiwizacji, ochrony i upowszechniania, oraz prowadzenie Wojskowej Biblioteki Cyfrowej ­ Zbrojownia,
 • prowadzenie centralnego rejestru i dystrybucja informacji o wynikach badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej,
 • wyznaczanie kierunków rozwoju resortowej sieci bibliotecznej, w tym prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, praktyk oraz kursów dla pracowników wszystkich bibliotek wojskowych,
 • monitorowanie potrzeb i zainteresowań użytkowników w zakresie czytelnictwa,
 • dystrybucja w resorcie obrony narodowej publikacji naukowych uzyskiwanych z NATO STO (NATO Science & Technology Organization – Organizacji do Spraw Badań Technologii w Obszarze Nauki, Badań i Technologii Obronnych dla Potrzeb NATO), EDA (European Defence Agency – Europejskiej Agencji Obrony) i innych organizacji międzynarodowych.

Realizując swoją misję, cele i zadania Biblioteka współpracuje z polskimi i zagranicznymi bibliotekami, oraz ośrodkami naukowymi, administracją państwową i samorządową, innymi instytucjami kultury, nauki i oświaty, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.