Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Darczyńcy


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA DARCZYŃCÓW ZBIORÓW CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 


Kto jest administratorem danych osobowych

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Darczyńców Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej łącznie: "Darczyńcy") jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, zwana dalej "Administratorem"


Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: cbw.iodo@ron.mil.pl, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Darczyńców.


Jakie są cele przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Darczyńców będzie się odbywać w następujących celach:
 • prowadzenia szczegółowej ewidencji gromadzonych materiałów,
 • prowadzenie korespondencji,
 • sprawozdawczość w zakresie wyników pracy u Administratora/działalności Administratora,
 • przekazywania danych osobowych Darczyńców podmiotom, z udziałem których Administrator prowadzi swoją działalność,
 • udostępniania danych Darczyńców podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Darczyńców:
 • przepis prawa - w zakresie obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.
  • prowadzenie ewidencji materiałów,
  • utrzymywanie relacji z Darczyńcami,
  • przekazywanie, w koniecznym zakresie, jednostce nadrzędnej lub innej uprawnionej jednostce,
Jaki jest okres przechowywania danych

Dane osobowe Darczyńcy będą przechowywane przez okres realizacji czynności Administratora. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, jeżeli Darczyńca zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.


Komu przekazujemy dane osobowe
Odbiorcą danych osobowych Darczyńcy mogą być:
 • jednostka nadrzędna, lub inna jednostka uprawniona na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim to wynika z tych przepisów.
Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych
Darczyńcy przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Darczyńcy są przetwarzane w celu udostępniania przez Administratora jego zbiorów. Przekazane dane osobowe można przesłać innemu administratorowi danych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy cbw.iodo@ron.mil.pl.


Prawo wniesienia skargi

Darczyńca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze zbiorów Administratora. Skutkiem niepodania danych osobowych przez Darczyńcy jest brak możliwości korzystania ze zbiorów Administratora.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.