Centralna Biblioteka Wojskowa


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Czytelnicy i użytkownicy


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA DARCZYŃCÓW ZBIORÓW CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

Kto jest administratorem danych osobowych
Informujemy, że Administratorem danych osobowych Czytelników i Użytkowników Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (dalej łącznie: "Użytkownicy") jest Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Ostrobramskiej 109, zwana dalej "Administratorem"

Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: cbw.iodo@ron.mil.pl, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników.

Jakie są cele przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać w następujących celach:

 • obsługi Użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, a także prowadzenie działalności kulturalnej.
 • prowadzenie korespondencji,
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością Administratora,
 • zarządzania wynikami pracy u Administratora,
 • zarządzania rozwojem zasobów Administratora,
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową za mienie Administratora, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora (w tym monitoring wizyjny),
 • zapewnienia obsługi Użytkowników, w tym administracyjnej oraz informatycznej (np. założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnego dostępu do katalogów Administratora),
 • przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom, z udziałem których Administrator prowadzi swoją działalność,
 • udostępniania danych Użytkowników podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Jaka jest podstawą prawna przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

 • przepis prawa - w zakresie obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj m.in.
  • zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,
  • zarządzanie rozwojem zasobów Administratora.
  • w procesie realizacji czynności przez Administratora, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane, w koniecznym zakresie, jednostce nadrzędnej lub innej uprawnionej jednostce,

Jaki jest okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres realizacji czynności Administratora, a następnie przez okres przedawnieni roszczeń. Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

Komu przekazujemy dane osobowe
Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być:

 • jednostka nadrzędna, lub inna jednostka uprawniona na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim to wynika z tych przepisów.
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu udostępniania przez Administratora jego zbiorów. Przekazane dane osobowe można przesłać innemu administratorowi danych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych na adres mailowy cbw.iodo@ron.mil.pl.

Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze zbiorów Administratora. Skutkiem niepodania danych osobowych przez Użytkownika jest brak możliwości korzystania ze zbiorów Administratora.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centralna Biblioteka Wojskowa
Ostrobramska 109
04-041 Warszawa
tel. 261817394
fax. 261816940
cbw@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.