Centralna Biblioteka Wojskowa
st. bibliotekarz w Dziale Udostępniania

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje pracownika na stanowisko st. bibliotekarza (umowa na zastępstwo) w Dziale Udostępniania Zbiorów.

Podstawowy zakres zadań na stanowisku: 

 • praca w systemie dwuzmianowym oraz w soboty,
 • komputerowa rejestracja Czytelników i prowadzenie ewidencji udostępniania materiałów w procedurach systemu  PROLIB,
 • udzielanie informacji/szkolenie czytelników w zakresie korzystania z tradycyjnych i komputerowych narzędzi informacji,
 • nadzór i ochrona nad księgozbiorem. 


Od kandydatów oczekujemy: 

 • wyższego wykształcenia humanistycznego, preferowane studia z zakresu bibliotekoznawstwa, 
 • znajomości systemów bibliotecznych, preferowany system PROLIB,
 • umiejętności pracy w pakiecie MS Office,
 • umiejętności poszukiwania i selekcji informacji,


ponadto:

 • zwiększonych umiejętności interpersonalnych (łatwość komunikacji – otwarty stosunek do Czytelnika i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
 • samodzielności, kreatywności i  wysokiej kultury osobistej,
 • odpowiedzialności, obowiązkowości, dokładności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności.


Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 20 lipca 2018 r.

Proponowana data zatrudnienia: 06 sierpienia 2018 r. 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji. Aplikacje prosimy przesłać na adres: cbw.rekrutacja@ron.mil.pl

W tytule maila prosimy podać nazwę stanowiska którego dotyczy zgłoszenie.

W treści aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa), oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych dokumentów (wyrażenia zgody).  Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej."

Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.

Ogólne zasady rekrutacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej [LINK]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji [LINK]

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych