Centralna Biblioteka Wojskowa
Młodszy bibliotekarz w DZS

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje pracownika na stanowisko młodszy bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego;
 • umiejętności poszukiwania i selekcji informacji;
 • zwiększonych umiejętności interpersonalnych (łatwość komunikacji - otwarty stosunek do Czytelnika i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły),
 • umiejętności formułowania myśli i wyrażania ich w formie ustnej i pisemnej,
 • dbałości o ochronę zbiorów specjalnych – właściwe i bezpieczne przechowywanie zbiorów w magazynie.

Inne wymagania:

 • odpowiedzialność;
 • obowiązkowość;
 • dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy w pakiecie MS Office
 • cierpliwość;
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • wysoka motywacja do pracy;
 • samodzielność i inicjatywa oraz wysoka kultura osobista;
 • sprawność fizyczna (m.in. praca magazynowa, wyjazdy służbowe).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 10.07.2018 r. Proponowana data zatrudnienia: 1.08.2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami przeprowadzi Komisja ds. Rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesłać na adres: cbw.rekrutacja@ron.mil.pl

W treści aplikacji prosimy zamieścić klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralną Bibliotekę Wojskową (ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa), oraz na przetwarzanie tych danych w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Centralną Bibliotekę Wojskową przez okres 1 roku od złożenia niniejszych dokumentów (wyrażenia zgody). 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Centralnej Bibliotece Wojskowej."

Rozpatrzymy tylko aplikacje spełniające powyższe wymagania.

Ogólne zasady rekrutacji w Centralnej Bibliotece Wojskowej [LINK]
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji [LINK]

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych