Centralna Biblioteka Wojskowa
Formularz zamówenia na kwerendę

Przesyłając do Ośrodka Informacji Naukowej zamówienie na wykonanie kwerendy należy skorzystać z formularza zamówienia kwerendy (do pobrania w wersji .DOC lub .PDF).

Wypełniony formularz należy przesłać:

    mailem na adres: cbw.informacja@ron.mil.pl;
    pocztą na adres Biblioteki: Ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa, z dopiskiem „Ośrodek Informacji Naukowej”;
    faksem do Kancelarii CBW - nr 261-816-940

lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Informacji Naukowej CBW.

Kwerendy realizujemy jak najszybciej, zgodnie z kolejnością wpływu, przy jednoczesnym zapewnieniu rzetelności przekazywanych informacji.

Ośrodek Informacji Naukowej nie przygotowuje zestawień bibliograficznych na potrzeby prac licencjackich i magisterskich.

 ***

Przesyłając do Działu Zbiorów Specjalnych zamówienie na wykonanie kwerendy należy skorzystać z formularza zamówienia kwerendy (do pobrania w wersji .DOC lub .PDF).

Wypełniony formularz należy przesłać:

    mailem na adres: cbw.zbioryspecjalne@ron.mil.pl
    pocztą na adres Biblioteki: Ul. Ostrobramska 109, 04-041 Warszawa, z dopiskiem „Dział Zbiorów Specjalnych”;
    faksem do Kancelarii CBW - nr 261-816-940

lub dostarczyć osobiście do Działu Zbiorów Specjalnych CBW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych