Centralna Biblioteka Wojskowa
Studia i Materiały

„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii wojskowości, bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, historyków i bibliotekarzy z innych instytucji cywilnych i wojskowych.
Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, tworzą naukowcy reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata. Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych problemami wojska, jego historii i dokonań dnia dzisiejszego, a także zagadnieniami obronności kraju.

 

 

Zespół redakcyjny Studiów i Materiałów CBW

 

Redaktor naczelny – dr Witold Wasilewski

Zastępca redaktora naczelnego - mgr Anita Nowińska

Sekretarz redakcji - mgr Krystyna Koza

tel. 261-817-364; e-mail: cbw.sim[at]ron.mil.pl 

Regulamin Studiów i Materiałów [PDF]

 

Adres redakcji

 

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109
04-041 Warszawa

 

 

Komitet Naukowy

 

dr Jan Tarczyński (przewodniczący); dr Paul Latawski; admirał floty w st. spocz. Ryszard Łukasik; prof. dr hab. Janusz Odziemkowski; płk w st. spocz., prof. dr hab. Jacek Pawłowski; dr hab. Jadwiga Sadowska; dr Krzysztof Sikora; ppłk w st. spocz. Stanisław Sokół; dr Andrzej Suchcitz; prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki; płk rez. dr hab. Janusz Zuziak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych