Centralna Biblioteka Wojskowa
Jak przygotować aplikację

Curriculum vitae powinno więc przejrzyście przedstawiać wszystkie istotne informacje mogące świadczyć o tym, że osoba aplikująca posiada kwalifikacje niezbędne w pracy na wybranym stanowisku.

Informacje, które powinny znaleźć się w CV, to:

  • Dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. W przypadku zamieszczenia zdjęcia, powinno to być takie zdjęcie, jakie jest wykorzystywane w dowodzie osobistym i paszporcie.
  • Wykształcenie: szkoły i/lub uczelnie wyższe ukończone
  • Doświadczenie zawodowe: w tej części CV osoby pracujące wpisują poprzednie miejsca pracy, stanowisko i główne zadania, za jakie były odpowiedzialne. Należy jednak pamiętać, że w CV warto pochwalić się tymi praktykami, podczas których miało się możliwość zdobycia umiejętności przydatnych na stanowisku, którego aplikacja dotyczy.
  • Szkolenia, kursy, znajomość języków: także tu powinny się znaleźć informacje związane z przyszłą pracą.
  • Zainteresowania: w tej części CV jest możliwość przedstawienia umiejętności związanych z pasją. Bywa, że zajęcia, którym oddajemy się w ramach naszych zainteresowań, kształcą umiejętności i cechy, które mogą pomóc w przyszłej pracy.

Informacje zawarte w CV muszą być prawdziwe. Na podstawie CV komisja ds. rekrutacji podejmuje decyzję o zaproszeniu na spotkanie rekrutacyjne. Należy się spodziewać, że w czasie rozmowy padną szczegółowe pytania dotyczące wszystkich informacji zawartych w CV. Na stanowiskach, które tego wymagają, sprawdza się także znajomość języka angielskiego.

List motywacyjny powinien informować o tym:

  • dlaczego kandydat kieruje swoją aplikację właśnie do CBW.
  • które z kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu kandydat spełnia całkowicie?

List motywacyjny powinien zachęcić osoby czytające do poznania kandydata osobiście. Powinien zatem zawierać informacje, które nie znalazły się w CV. Nie może natomiast być streszczeniem całego zawodowego życia kandydata. Możliwość rozwinięcia niektórych wątków pojawi się podczas spotkania rekrutacyjnego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych