Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Wernisaż wystawy
13.02.2020
13 lutego w Budynku Głównym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Polskie drogi do Bałtyku 1918-1920. W 100 rocznicę zaślubin z morzem", przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową oraz Muzeum Marynarki Wojennej

Uroczystość, w której wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP oraz kombatanci, rozpoczęła się od odczytania uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowieniu roku 2020 rokiem Zaślubin Polski z Morzem w Pucku (uchwała z 16 października 2019 roku).


Następnie głos zabrała Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu - Patron Honorowy wystawy, która przypomniała, że tego dnia, kiedy gen. Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem, w Warszawie obradował Sejm Ustawodawczy. "Marszałek Wojciech Trąmpczyński podkreślił wówczas w swoim wystąpieniu znaczenie powrotu Polski nad Bałtyk dla przyszłości naszego kraju".


Dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, podkreślił wysiłek włożony przez władze i społeczeństwo odrodzonej Rzeczypospolitej w scalenie zróżnicowanych regionalnie obszarów kraju - "Trzech dzielnic w których istniały odmienne systemy prawne, walutowe, szkolne, podatkowe, inne normy techniczne, zasady administracji i zarządzania, a także nawyki i mentalność mieszkańców (...) wysiłek, który przyniósł Niepodległej Rzeczypospolitej rozwój społeczny, gospodarczy i militarny, których symbolem stało się miasto Gdynia".


Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej powiedział, że w lutym 1920 r. Polska powróciła nad morze dzięki woli politycznej i determinacji środowisk patriotycznych. "Ludzi, którzy nie zawsze ze sobą się zgadzali, ale konflikty odłożyli na bok po to, by zrealizować ten wielki cel. Polska powróciła nad Bałtyk dzięki Kaszubom, którzy przez ponad 140 lat germanizacji nie zapomnieli o swojej mowie, o swojej wierze".


Admirał Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego, przypomniał zebranym historię Marynarki Wojennej, której zaczątek stanowiły statki uzbrojone a portem była Twierdza Modlin.


Jako ostatni głos zabrał Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że odzyskanie przez Polskę dostępu do Bałtyku przejdzie do historii "zbiorowej pamięci jako wyraz i symbol wykorzystanej szansy". "Szansy, którą Opatrzność dała pokoleniu twórców II RP. Tą szansą było otwarcie się na świat poprzez dostęp do morza młodego, dopiero co odrodzonego państwa polskiego (...) w lutym 1920 r. otrzymaliśmy decyzją mocarstw zachodnich zaledwie 140 km odcinek wybrzeża, bez żadnego ważnego portu. Puck, gdzie odbyło się uroczyste zaślubienie Polski z morzem to była niewielka osada rybacka. Ale tamto pokolenie potrafiło tak bardzo cieszyć się z odzyskanej wolności, że wykorzystało każdą daną szansę".


Barbara Jaroszek, Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, zaprezentowała gościom monetę okolicznościową "100 lecie zaślubin Polski z Bałtykiem".


Część oficjalną zakończyła ceremonia otwarcia wystawy, której dokonali: Małgorzata Gosiewska, Jan Józef Kasprzyk, dr Jan Tarczyński, Tomasz Miegoń oraz wiceadm. Krzysztof Jaworski.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14

Tekst: KK
Foto:BD
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych