Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Wystawa
29.01.2020
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystawy poświęconej najciekawszym nabytkom, pozyskanym w 2017 i 2018 roku do zbiorów Głównej Książnicy Wojska Polskiego poprzez zakupy antykwaryczne i aukcyjne, a także dzięki hojności licznych darczyńców.

Z uwagi na prace remontowe związane z modernizacją Biblioteki, ich wcześniejsza prezentacja nie była możliwa.


Niezwykle cenny i wyjątkowy księgozbiór Biblioteki uzupełniono o liczne dokumenty rękopiśmienne, fotografie i albumy, wydawnictwa kartograficzne, grafiki, pocztówki, czasopisma, regulaminy i instrukcje wojskowe, dokumenty życia społecznego i wiele innych obiektów obejmujących chronologicznie okres od powstania kościuszkowskiego, przez Królestwo Polskie aż po XX wiek.


Wśród pozyskanych do zbiorów dokumentów rękopiśmiennych szczególnie cenny jest patent dla Augustyna Topolskiego podpisany odręcznie przez Naczelnika Powstania Tadeusza Kościuszkę. Z okresu Księstwa Warszawskiego pochodzi zbiór 92 pieczęci wojskowych.


Kolekcja legionowa CBW została wzbogacona o druki i fotografie związane z życiem codziennym Legionów Polskich oraz Józefem Piłsudskim. Badacze tego okresu historycznego znajdą na ekspozycji m.in. odpis raportu bojowego mjr. Józefa Hallera z bitwy pod Mołotkowem z 5 listopada 1914 roku. Unikatowe są kaligrafowane i opatrzone akwarelami dyplomy nadania Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa gmin wiejskich i miejskich powiatu oszmiańskiego z około 1930 roku.


Historycy i pasjonaci zainteresowani II wojną światową odnajdą na ekspozycji m.in. albumy ze zdjęciami gen. broni Władysława Sikorskiego, gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, gen. dywizji Władysława Andersa i innych wyższych oficerów Polskich Sił Zbrojnych, zawierające zdjęcia z podróży Naczelnych Wodzów Armii Polskiej. Od darczyńcy z Australii otrzymaliśmy interesujący zbiór pamiątek po pilocie kapitanie Leonie Surynie. Wśród przekazanych materiałów są: najwyższe brytyjskie odznaczenie lotnicze Distinguished Flying Cross, dziennik lotów oraz odznaka Dywizjonu 305. Szczególne znaczenie ma pozyskana do zbiorów kolekcja dotycząca gen. brygady Mieczysława Smorawińskiego, jednego z czterech generałów zamordowanych w Katyniu. Ponadto zakupiono dokumenty związane z jenieckimi obozami, m.in. album por. Edmunda Pyszczyńskiego, jeńca Oflagu II C Woldenberg z lat 1942-1945.


Zbiory wzbogacono również o kilka interesujących odznak i medali. Wśród nich warto wspomnieć odznakę pamiątkową 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty oraz medal Antoniego Madeyskiego upamiętniający utworzenie Armii Polskiej we Francji.


Wystawa przygotowana przez pracowników Działu Zbiorów Specjalnych: Małgorzatę Gwarę, Karolinę Paćko, Katarzynę Stępniak, Lidię Komorowską, Dominikę Kowalską oraz Działu Zbiorów Głównych: Tatianę Roguską i Annę Jasińską, jest niecodzienną okazją do zobaczenia nowych, interesujących i często unikatowych obiektów.


Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 29 stycznia do 29 lutego 2020 roku w godzinach otwarcia Książnicy.


Tekst: K.P.
Il.: D.C., M.M.fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych