Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Stulecie czasopisma
17.01.2020
W dniu 17 stycznia 2020 roku, z okazji jubileuszu czasopisma „Lekarz Wojskowy”, w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM) w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. "Stulecie służby Ojczyźnie".

Zgodnie z programem, gości powitał dyrektor WIM, przewodniczący rady programowej "Lekarza Wojskowego", gen. dyw. prof. dr. hab. nauk med. Grzegorz Gierelak. Następnie głos zabrał przedstawiciel Narodowej Rady Rozwoju, odczytano listy od prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz od minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Przemówienie wygłosił redaktor naczelny "Lekarza Wojskowego", prof. dr. hab. nauk med. Jerzy Kruszewski.


Obrady konferencji podzielone zostały na dwie części, podczas których wygłoszono następujące referaty: Wojskowa służba zdrowia do 1918 r. - zarys historyczny, (dr Jan Tarczyński, dyrektor CBW); Polscy lekarze w armii Królestwa Belgii po upadku powstania listopadowego (dr hab. nauk hum. Maciej Kledzik); Historia samorządu lekarskiego w okresie międzywojennym (prof. dr hab. nauk hum. Anna Marek); Wojskowa służba zdrowia - współczesna perspektywa zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych (gen. dyw. prof. dr nauk med. Grzegorz Gierelak, dyrektor WIM w Warszawie); "Lekarz Wojskowy" - stulecie służby Ojczyźnie (Danuta Augustynowicz); Profesor Zdzisław Dmochowski - inicjator powstania "Lekarza Wojskowego" (prof. dr hab. nauk med. Jerzy Kruszewski, red. nacz. czas. „Lekarz Wojskowy”) oraz Charakterystyka zawartości tajnych zeszytów "Lekarza Wojskowego" z lat 1965-1996 (płk w st. spocz. prof. dr hab. nauk med. Stanisław Ilnicki).


Na konferencję do Auli Głównej WIM przybyli przede wszystkim lekarze wojskowi i historycy, przedstawiciele wojskowej służby zdrowia, pracownicy WIM i goście z innych instytucji i środowisk naukowych. CBW reprezentował pełnomocnik Dyrektora Biblioteki ds. naukowych dr Adam Gałkowski.


Jubileusz jednego z najstarszych polskich czasopism medycznych, a w tym przypadku równocześnie najstarszego naukowego wydawnictwa ciągłego o profilu wojskowo-medycznym, dodatkowo upamiętniono okolicznościową, przygotowaną z niezwykłą starannością książką "Lekarz wojskowy". Stulecie Służby Ojczyźnie.

Tekst i zdjęcia: dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych