Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Przekazanie Centralnej Bibliotece Wojskowej munduru służbowego przez generała broni Michała Sikorę
16.12.2019
W dniu 13 grudnia 2019 roku w Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników CBW odbyło się uroczyste przekazanie munduru służbowego gen. broni I zastępcy szefa SGWP Michała Sikory

Gospodarzami wydarzenia byli: Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński i pracownicy CBW.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się:

  • gen broni I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Michał Sikora,
  • płk Sławomir Więckowski, ekspert Poczty Polskiej w pionie ochrony,
  • ppłk Mariusz Muskus, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Mokotów,
  • nadkomisarz Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji,
  • Piotr Dudek, Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie rozpoczął dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, który przywitał gości. Następnie głos zabrała Pani Renata Jabłkowska-Marek kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, która opowiedziała o zbiorach specjalnych, szczególnie podkreślając rolę zbiorów alternatywnych.

Generał broni Michał Sikora w kilku słowach wyraził wdzięczność za przyjęcie do zbiorów munduru, który towarzyszył mu podczas wieloletniej służby.

Na zakończenie Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński podziękował Pracownikom Głównej Książnicy Wojska Polskiego za pracę, często przekraczającą zakres obowiązków służbowych, doceniając działania zmierzające do powiększania i upowszechniania zasobów Biblioteki.
Pamiątkowe zdjęcie uwieczniło to ważne wydarzenie.

Tekst: LK
Zdjęcia MM

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych