Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Spotkanie opłatkowe w CBW
11.12.2019
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 11 grudnia 2019 r. w Auli Głównej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników CBW.

Gospodarzami wydarzenia, w którym wzięło udział ponad 160 osób, byli: Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński i Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy CBW Krystyna Koza.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.:

 • dr Bogusław Winid, doradca Prezydenta RP, były Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zofia Romaszewska, doradca Prezydenta RP,
 • dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce,
 • dr Pál Attila Illés, zastępca Ambasadora Węgier w Polsce,
 • JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego,
 • JE ks. abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Wojska Polskiego,
 • JE ks. płk Mirosław Wola, Naczelny Kapelan Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
 • JE ks. bp dr Antoni Pacyfik Dydycz, Biskup senior Diecezji Drohiczyńskiej
 • płk w st. spocz. Józef Koleśnicki, Honorowy Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
 • Piotr Łukasz Andrzejewski, Sędzia Trybunału Stanu, członek kapituły Orderu Polonia Restituta,
 • Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych,
 • Monika Kalinowska, Dyrektor Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji, reprezentująca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Adam Sęsoła, zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej,
 • Robert Fekete, Dyrektor Departamentu Kontroli MON,
 • dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,
 • Marta Hołownia-Woźny, Dyrektor Departamentu Administracyjnego MON,
 • gen. broni Michał Sikora, pierwszy Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • gen. dyw. Dariusz Łukowski, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • gen. bryg. Andrzej Przekwas, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
 • ppłk Artur Wysocki, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
 • gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
 • Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON,
 • płk Włodzimierz Paszkowski, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
 • mł. insp. Sławomir Litwin, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
 • płk Krzysztof Kozik, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
 • płk Adam Gwiazdowicz, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • płk Jarosław Steć, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • płk Roman Kopka, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień (P1) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • J.M. gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Rektor-Komendant Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • J.M. gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej,
 • J.M. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej,
 • prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • dr Alicja Adamczak, reprezentująca Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • płk lek. Jarosław Kowal, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego,
 • Maciej Podczaski, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego,
 • Piotr Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 • płk Andrzej Ryniak, Dowódca Jednostki Wojskowej 2063,
 • Ziemowit Koźmiński, Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum,
 • Paweł Żurkowski, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego,
 • Mirosław Zientarzewski, Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie,
 • Mariusz Dawid, Dyrektor Biura Filatelistyki, Poczta Polska S.A.,
 • Robert Sołek, Zastępca Dyrektora Biura ds. Korporacyjnych Telewizji Polskiej S.A.,
 • dr Stanisław Królak, Zastępca Dyrektora TVP Historia,
 • Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
 • dr inż. arch. Adam Baryłka, reprezentujący Prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
 • Janusz Tuszyński, Przewodniczący Zarządu Okręgu Instytucji Centralnych NSZZ Pracowników Wojska.


Gości powitał Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński wraz z Przewodniczącą Zarządu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy CBW Krystyną Kozą. Gospodarze przypominając Odezwę Komitetu Wigilijno-Gwiazdkowego dla Wojska Polskiego z 1919 roku  podkreślili znaczenie wojska dla wyzwolenia ojczyzny z porozbiorowej niewoli. Dr Jan Tarczyński mówiąc o nadchodzącym roku 2020 i 100 rocznicy obrony Polski i Europy przed inwazją wojsk bolszewickiej Rosji, przypomniał w obecności Jej Ekscelencji Pani dr Orsolya’i Zsuzsanny Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, wsparcie okazane przez naród węgierski Polsce w 1920 roku.
Przewodnicząca Zarządu Zakładowego Krystyna Koza złożyła pracownikom życzenia wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze.
 
Po powitaniu dr Bogusław Winid, reprezentujący Prezydenta RP, podziękował Dyrekcji i Pracownikom Głównej Książnicy Wojska Polskiego za pracę, doceniając działania zmierzające do upowszechniania zasobów Biblioteki nie tylko w tradycyjnej „papierowej” formie, ale także w „cyberprzestrzeni”.
Następnie głos zabrał dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, który podkreślając wkład Biblioteki w działania resortu w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i edukacji proobronnej, dziękował dr. Janowi Tarczyńskiemu za podejmowane inicjatywy.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia medali okolicznościowych „100-lecia CBW”. Po ceremonii zebrani obejrzeli fragment, zrealizowanego przez Bibliotekę filmu „Bitwa pod Łowczówkiem”, opowiadający o żołnierskiej wigilii w okopach pod Łowczówkiem w 1914 roku.

Po projekcji Biskup Polowy WP, JE ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek, wygłosił krótką homilię okolicznościową oraz złożył świąteczne życzenia. Przesłanie świąteczne i życzenia złożyli także Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Wojska Polskiego JE. ks. bp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy JE ks. płk Mirosław Wola.

 

Tekst: KK
Foto: MM


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28fot. 29fot. 30
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych