Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Prezentacja książki w Centralnej Bibliotece Wojskowej w wigilię urodzin jej patrona
05.12.2019
4 grudnia 2019 r. odbyła się w CBW prezentacja książki Martina Williamsa "Z Warszawy do Rzymu. Szlak bojowy Armii Generała Andersa", połączona ze wspomnieniem o Marszałku Józefie Piłsudskim w 152. rocznicę urodzin.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację Civitas Christiana.

Wśród blisko 200 osób przybyłych na to wydarzenie znaleźli się m.in.:

 • sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący Kapituły Orderu Orła Białego,
 • Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • płk Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
 • płk Wiesław Grzegorzewski, reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
 • JE ks. bp. płk Mirosław Wola, Naczelny Kapelan Wojskowy – Ewangelicki Biskup Wojskowy,
 • Magdalena Rochnowska, zastępca dyrektora Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • płk Jarosław Steć, szef Zarządu Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • płk Adam Gwiazdowicz, reprezentujący Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • insp. Dariusz Matusiak, reprezentujący dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji,
 • insp. Robert Horosz, reprezentujący dyrektora Biura Edukacji Historycznej Komendy Głównej Policji,
 • insp. Marek Gago, Komendant Komisariatu Rzecznego Policji,
 • kmdr por. Jarosław Rywalski, dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
 • Zbigniew Czaplicki, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Ewa Zych, ekspert Poczty Polskiej S.A.
 • Zbigniew Mikiciuk, właściciel – dyrektor Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach,
 • dr Stanisław Królak, zastępca dyrektora TVP Historia,
 • Tadeusz Kurcyk, prezes Stowarzyszenia b. Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”
 • Maciej Jarosiński, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Niezwykle liczną grupę uczestników wydarzenia stanowiła młodzież szkolna, w tym uczniowie klas mundurowych, z Warszawy i okolic.

Spotkanie rozpoczął dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, który przywitał gości i dokonał wprowadzenia historycznego. Następnie głos zabrał minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przedstawił zebranym informacje historyczne, dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Władysław Andersa, a także ich wzajemne relacje.

Po wystąpieniach odbyła się ceremonia wręczenia przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medali „Pro Patria” osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce
o niepodległość Ojczyzny, w grupie których znalazło się 8 pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Kolejną ceremonię stanowiło wręczenie żołnierzowi rezerwy aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy, którego na podstawie decyzji ministra obrony narodowej dokonał ppłk Mariusz Muskus, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów.

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpił ks. płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy, który przypomniał zebranym ewangelickie korzenie gen. Władysława Andersa, a także religijny pierwiastek w życiu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezentacji książki Martina Williamsa „Z Warszawy do Rzymu. Szlak bojowy Armii Generała Andersa” dokonał Maciej Szepietowski, Prezes Zarządu Fundacji Civitas Christiana.

Tekst: RCh
Zdjęcia: MM

Martin Williams urodził się w Plymouth. Ukończył uniwersytet w Gloucestershire, gdzie uzyskał dyplom w zakresie architektury krajobrazu. Ostatnie piętnaście lat spędził na morzu. Pływając jako oficer pokładowy na statkach marynarki handlowej, poznał świat i ludzi. Opowieści polskich marynarzy zainspirowały go do zainteresowania się historią stosunków brytyjsko-polskich. Niezwykłe dzieje 2 Korpusu Polskiego skłoniły go do bliższego zaznajomienia się z jego historią, a książka ta jest zwieńczeniem dziewięciu lat pracy.

Książka „Z Warszawy do Rzymu” przedstawia wysiłek wojenny żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, a także ogrom powojennego zapomnienia ich bojowych dokonań, które stało się przyczyną smutnego losu wielu z tych lojalnych i dzielnych sojuszników. Opisuje niezwykłe wojenne dzieje tułaczej polskiej armii, sięgając do bogatych i niewykorzystanych zasobów archiwalnych. Dogłębnie analizuje stosunki pomiędzy brytyjskim i polskim Sztabem Generalnym, dokumenty świadczące o wybitnych osiągnięciach bojowych 2 Korpusu, opisuje poświęcenia i trudy polskich żołnierzy oraz tragiczne zakończenie ich służby, narzucone dyktatem jałtańskim.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych