Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawicieli CBW w uroczystościach poświęconych Ignacemu Janowi Paderewskiemu
20.11.2019

Pośród wielu projektów o charakterze historycznym i patriotycznym, zrealizowanych w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stosunkowo mało miejsca zajęły wydarzenia poświęcone Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Lukę tę w znacznym stopniu wypełniły uroczystości zorganizowane w dniach 18-20 listopada br. przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Sali Malinowej Hotelu Bristol oraz w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Okazją do przypomnienia tej wybitnej, jednej z najbardziej zasłużonych dla odbudowy Rzeczypospolitej postaci, stała się setna rocznica utworzenia sieci polskich archiwów państwowych.


Na uroczystości złożyły się: Gala w Hotelu Bristol (18 listopada), wernisaż wystawy Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych (19 listopada) oraz konferencja naukowa (19-20 listopada). Podczas Gali odbył się "Koncert muzyki Mistrza Paderewskiego", z udziałem Anety Łukaszewicz, Krzesimira Dębskiego oraz kwartetu smyczkowego "Primuz". Konferencji towarzyszył recital fortepianowy w wykonaniu Marka Żebrowskiego z Polish Music Center w Los Angeles.


Obchody 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych zorganizowane zostały przy współudziale instytucji archiwalnych, muzealnych, naukowych oraz kulturalnych, m.in. – Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwów Państwowych w Gdańsku, i Poznaniu, Narodowego Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Archiwum Polskiego Radia, Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, Fundacji "Ave Arte" z Warszawy oraz ośrodków polonijnych: Polish Music Center w Los Angeles, Muzeum Polskiego w Ameryce (z siedzibą w Chicago), Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (z siedzibą w Nowym Jorku), Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (z siedzibą w Nowym Jorku), Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Biblioteki Polskiej w Paryżu, Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii, Archiwum Fundacji Helveto-Polonicum we Fryburgu, Muzeum Polskiego w Raperswilu i Muzeum Paderewskiego w Morges. Przedstawiciele części wymienionych instytucji i organizacji, wraz z gośćmi z Kijowa i Żytomierza, na konferencji wygłosili referaty.


Na uroczystości przybyli m.in. prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce dr Iwona Drąg-Korga, dyrektor Archiwum Akt Nowych dr Tadeusz Krawczak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i Adam Zamoyski. CBW reprezentowali dr Jan Tarczyński, Dyrektor Biblioteki, oraz pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych dr Adam Gałkowski.


Wystawa w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy czynna będzie do 22 stycznia 2020 roku. Zapowiedziano też publikację materiałów z konferencji.


Tekst i zdjęcia: dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych