Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Uroczysty koncert z okazji 100 rocznicy urodzin ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej i ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego
25.11.2019

24 listopada 2019 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbył się uroczysty koncert ku czci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania był kulminacyjnym momentem obchodów 100 rocznicy urodzin Prezydenta. Organizatorem wydarzenia, które zgromadziło ponad 280 gości, był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Centralną Biblioteką Wojskową.

 

Wśród gości znaleźli się m.in.:
- Jadwiga Kaczorowska, córka Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego oraz Grażyna Pikulska, cioteczna siostra Prezydenta Kaczorowskiego;
- Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP, reprezentująca Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
- Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP;
- Maria Koc, senator RP;
- Mateusz Powązka, Doradca Ministra, reprezentujący Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, reprezentująca Ministra Obrony Narodowej;
- Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, reprezentujący Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- Urszula Kulisiewicz, Dyrektor Generalną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- mec. Piotr Łukasz Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu;
- prof. dr hab. Jan Majchrowski, Sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego;
- Wojciech Stępień, dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej;
- Marta Hołownia-Woźny, dyrektor Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej;
- gen. dyw. Dariusz Łukowski, z-ca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
- generał Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;
- gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;
- Jego Ekscelencja ksiądz biskup gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego;
- Jego Ekscelencja ksiądz biskup płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy;
- ks. mitrat płk Aleksy Andrejuk, zastępca Prawosławnego Ordynariusza Polowego, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego;
- gen. dyw. Adam Joks, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO;
- gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego;
- wiceadm. Jan Jaworski, dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego;
- gen. bryg. Andrzej Dąbrowski, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;
- Jego Magnificencja gen. bryg. dr hab. inż. (prof. AWL) Dariusz Skorupka, Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
- ks. infułat dr Jan Sikorski, pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP;
- gen. SW Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego;
- płk Bronisław Maciaszczyk, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari;
- Aleksandra Podhorodecka, Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie;
- Jacek Bernasiński, Sekretarz Fundacji Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii;
- Jarosław Koźmiński, Redaktor Naczelny „Tygodnika Polskiego” w Londynie;
- Piotr Dudek, Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii;
- Robert Rospędzihowski, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w Wielkiej Brytanii;
- Mariusz Dawid, dyrektor Biura Filatelistyki, reprezentujący Prezesa Zarządu Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej;
- Iwona Bandych-Najdowska, dyrektor Biura Marketingu Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej;
- prof. dr hab. Wiesław Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;
- rodzina i bliscy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, w tym licznie przybili goście z Wielkiej Brytanii.

 

Podczas uroczystości odczytano listy skierowane do uczestników gali od: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr. Wiesława Glińskiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Specjalne przesłanie skierował do uczestników uroczystości Prezes Prawa i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński. Przybyła na tę uroczystość z Wielkiej Brytanii córka Prezydenta Kaczorowskiego Jadwiga Kaczorowska odczytała również list, który Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska skierowała do uczestników obchodów. Córka Prezydenta podczas poruszającego wystąpienia wspominała: "Patriota. Tak, to słowo najlepiej opisywało mojego Tatę. Bo jak miał tej swojej Ojczyzny nie kochać? Ojczyzny, która go wychowała i ukształtowała. Do której tęsknił i o której nigdy nie zapomniał..." oraz "Kto to jest patriota? To jest ktoś, kto zakochał się w Polsce".

 

Głos zabrali również przedstawiciele organizatorów: szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, w latach 1996-2010 dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie, dr Jan Tarczyński.

 

Minister Jan Józef Kasprzyk przytoczył anegdotę z życia Ryszarda Kaczorowskiego, który w rodzinnym Białymstoku, jako 13-letni chłopiec spotkał Józefa Piłsudskiego: "Usłyszał wtedy od Marszałka ‘’Rośnij duży, będziesz Polsce potrzebny’’ – Te słowa stały się dewizą życia śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Pan Prezydent mówił wielokrotnie, że trzeba odbudować etos służby, że trzeba mieć w głowie słowa Marszałka ’’Jesteś Polsce potrzebny’’. Dopiero wtedy będzie można patrzeć z radością w przyszłość".

 

Wspominając lata współpracy dr Jan Tarczyński powiedział: "Szef był człowiekiem wielkiego serca i rozumu. Niezwykle empatyczny, dowcipny, czuły na krzywdę innych i tolerancyjny, ale stanowczy w sprawach zasadniczych. Miał też szczególne wyczucie politycznego wizjonera".

 

We wszystkich wystąpieniach podkreślano piękną postawę życiową Ryszarda Kaczorowskiego, oddanie sprawie polskiej oraz jego nadzieję, że misję legalnych władz II Rzeczypospolitej uda się doprowadzić do końca i będzie możliwość powrotu do wolnej i suwerennej Ojczyzny. Życiową dewizą Pana Prezydenta była harcerska zasada "służby Bogu, Polsce i bliźnim".

 

Koncert połączony był z prezentacją książki o. prof. Eustachego Rakoczego, Paulina z Jasnej Góry, "U boku Prezydenta II Rzeczypospolitej". Zaprezentowano również wydawnictwo okolicznościowe Poczty Polskiej S.A. – kartę pocztową z "100. rocznica urodzin Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie".

 

Wydarzeniu w Zamku Królewskim towarzyszyła, przygotowana przez Senat RP oraz Centralną Bibliotekę Wojskową wystawa "Przekazanie do kraju insygniów władzy państwowej II Rzeczypospolitej".


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16


Tekst. JK
Zdjęcia: UdSKiOR

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych