Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Jubileusz 100-lecia
22.11.2019

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa oraz Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego 22 listopada 2019 r. zorganizowały seminarium pt. Czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Jubileusz 100-lecia "Bibliotekarza" i 70-lecie "Poradnika Bibliotekarza".


Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska wraz z Dyrektorem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawa dr. Michałem Strąkiem powitali uczestników seminarium. Odczytany został list od Dyrektora Biblioteki Narodowej dr. Tomasza Makowskiego do Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który złożył na jej ręce gratulacje i życzenia z okazji okrągłej rocznicy..


Jubileusz 100-lecia miesięcznika "Bibliotekarz" i 70-lecie miesięcznika "Poradnik Bibliotekarski" - czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stał się doskonałą sposobnością do refleksji nad tym, jak te dwa czasopisma, już od momentu powstania oraz przez kolejne lata swojego istnienia, są niezastąpionym źródłem wiedzy praktycznej, narzędziem pracy dla całego środowiska bibliotekarskiego, animatorów kultury i nauczycieli, a także przykładem piśmiennictwa fachowego, które wniosły nieoceniony wkład w rozwój polskiego bibliotekarstwa.


Nie sposób przecenić rangi i znaczenia tych znanych fachowych czasopism, które promują biblioteki działające w środowisku naukowym, lokalnym środowisku bibliotekarskim i przyczyniają się do upowszechniania czytelnictwa.


Redakcja tych czasopism składa się ze świetnych fachowców za którymi stoi doświadczenie, ogromna wiedza i tradycja tworzona również przez ich poprzedników.


W tym doniosłym momencie redaktorkom naczelnym "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotecznego" Elżbiecie Stefańczyk i Jadwidze Chruścińskiej starszy kustosz Alicja Mróz, kierownik Działu Czasopism Centralnej Biblioteki Wojskowej przekazała od dr. Jana Tarczyńskiego, Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej gratulacje, życzenia i podziękowania za udostępnianie wiedzy niezbędnej bibliotekarzom w ich codziennej pracy, z której również korzystają bibliotekarze bibliotek wojskowych.


W uroczystości uczestniczyli również bibliotekarze Centralnej Biblioteki Wojskowej: Izabela Dobrowolska, Magdalena Domarecka, Monika Jóźwik, Agnieszka Marek, Magdalena Such.


Z okazji jubileuszu, raz jeszcze życzymy pomyślnej realizacji wszystkich planowanych przedsięwzięć, ciągłego rozwoju oraz pomysłów na następne lata.

Tekst. I.D.
Zdjęcia: M.D.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych