Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Warsztaty bibliotekarskie CBW 2019
25.11.2019

W październiku i listopadzie 2019 roku Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz z firmą "Sokrates-software Leszek Masadyński" zorganizowała Warsztaty bibliotekarskie CBW 2019, w których wzięło udział 170 bibliotekarzy bibliotek wojskowych z całej Polski. Celem szkoleń było przekazanie bibliotekarzom wiedzy i umiejętności praktycznych, z zakresu takich zagadnień jak:


Praktyczne rozwiązania RODO z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji przepisów.
Podczas warsztatów omówiono i dostarczono uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie wdrożenia RODO w bibliotekach. Uwzględnione zostały doświadczenia pierwszego roku po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych, m.in. najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dobre praktyki w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, najczęściej popełniane błędy oraz nowelizacja przepisów prawa wynikająca z wejścia w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie dokumenty powinny zostać opracowane w instytucji, jakie są obowiązki względem Prezesa UODO, i na co warto zwrócić szczególną uwagę.


Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece (z uwzględnieniem zmian legislacyjnych w 2019 r.)


Celem tego szkolenia było kompleksowe omówienie realizacji kontroli zarządczej w bibliotece jako procesu, którego prowadzenie to wymóg prawny na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie zaprezentowane zostały planowane zmiany w systemie kontroli zarządczej, które zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zostały wprowadzone w 2019 r. Na szkoleniu przedstawione były praktyczne rozwiązania w zakresie kontroli zarządczej, w tym analizy ryzyka. Uczestnicy otrzymali także wzory dokumentów.


Trzeciego dnia warsztatów uczestnicy zapoznali się z Podstawowymi działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo biblioteki w cyberprzestrzeni i sposoby zapobiegania zagrożeniom. Szkolenie było odpowiedzią na wzrastającą liczbę cyberprzestępstw, których skutkiem są m.in.: utrata pieniędzy, autoryzowanie przestępstw skradzionymi danymi osobowymi, kompromitacja instytucji, mająca wpływ na utratę dobrego wizerunku. Uczestnicy dowiedzieli się, jak rozpoznać zagrożenia oraz jakie kroki należy podjąć, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępców. Pracując na konkretnych przykładach zdarzeń, które już wystąpiły, uczestnicy poznali mechanizmy oszustw w Internecie. Szkolenie dało także odpowiedź na pytanie – co zrobić, jeżeli ktoś popełnił błąd i już stał się ofiarą przestępczości w cyberprzestrzeni? Uczestnicy otrzymali wzory klauzul i inne przydatne narzędzia.


Podczas dwudniowego seminarium Wojciech Kowalewski, Michał Fryska i Leszek Masadyński przeprowadzili wykład pt. Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych. Centralna Biblioteka Wojskowa wraz z Firmą Sokrates – Software zorganizowała specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy, użytkowników systemu SOWA, którego celem było pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej przyjętego przez Bibliotekę Narodową nowego modelu opracowania zbiorów bibliotecznych. Wdrożenie nowych zasad opracowania zbiorów w bibliotekach, oparte o implementację RDA i Deskryptory BN, zmieniło organizację prezentacji danych bibliograficznych w katalogach SowaSQL Premium oraz metody ich udostępniania (fasety). Dotychczasowy model wyszukiwawczy ustalony z góry przez katalogującego został zastąpiony modelem ustalanym przez użytkownika, wykorzystującego w katalogu OPAC nawigację fasetową. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały kierunki rozwoju systemu SowaSQL Premium.


Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem bibliotekarzy bibliotek resortu obrony narodowej. Bibliotekarze wojskowi licznie przybyli z całej Polski. Była to już siódma edycja Warsztatów bibliotekarskich CBW, następne planowane są w przyszłym roku.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych