Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w debacie
11.11.2019

W Święto Niepodległości w dniu 11 listopada br. miało miejsce wiele wydarzeń o charakterze patriotycznym, historycznym i kulturalnym. Jednym z nich była debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie, poświęcona polskiej polityce historycznej w kontekście Święta Niepodległości. Spotkanie miało miejsce w warszawskim Domu Polonii.


Udział w debacie wzięli członkowie Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Alina Czerska i Nicolas Rębosz oraz przedstawiciele młodzieży z Klubu Studenta Polonijnego w Poznaniu. W imieniu organizacji polonijnych wystąpili: Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata oraz Tadeusz Piłat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W charakterze ekspertów udział wzięli historycy – dr Marek Kozubel z Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie ds. naukowych. W imieniu "Wspólnoty Polskiej" głos zabrał prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski.


Wśród publiczności zdecydowanie dominowali reprezentanci Polonii z 16 krajów, uczestnicy Zjazdu "Młodzi dla Niepodległej" w Poznaniu oraz młodzież związana z Klubem Studenta Polonijnego w Warszawie.


Spotkanie w Domu Polonii skupiało się wokół kilku tak zasadniczych kwestii jak (między innymi):
- Czy dzień 11 listopada 1918 roku możemy rzeczywiście uznawać za moment odzyskania przez Polskę niepodległości?
- Znaczenie pamięci narodowej dla współczesnej młodzieży;
- Czy młodzież potrzebuje historii i symboli narodowych?
- Polityka historyczna jako jedno z narzędzi polityki zagranicznej;
- Walka o prawdę historyczną w kontekście relacji międzynarodowych państwa.


Debatę prowadził redaktor Krzysztof Kaszubski z Polskiego Radia Olsztyn.


Ważną pointą Spotkania w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada 2019 roku w warszawskim Domu Polonii stało się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" oraz Europejską Unią Wspólnot Polonijnych.


Tekst i foto: dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych