Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
100-lecie służby nurków w Polskiej Marynarce Wojennej Sympozjum naukowe w CBW
13.11.2019
13 listopada 2019 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się sympozjum naukowe z okazji 100-lecia służby nurków w Polskiej Marynarce Wojennej.

Część naukową sympozjum poprzedziło uroczyste odczytanie aktu pośmiertnej nominacji chor. mar. Wincentego Tomasiewicza na pierwszy stopień oficerski.


W wydarzeniu, zorganizowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy, Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Wojskowy Komendę Uzupełnień Warszawa-Mokotów wzięło udział ponad 200 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych, reprezentanci Wojska Polskiego, służb mundurowych i duchowieństwa oraz licznie przybyła młodzież z klas mundurowych, a także przedstawiciele mediów.


Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni, Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania oraz Muzeum Nurkowania Warszawskiego Klubu Płetwonurków.


Wśród gości znaleźli się m.in.:
- płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
- Maciej Jarosiński, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
- płk Krzysztof Kozik, Doradca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, reprezentujący Szefa SWW
- dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
- kmdr por. Andrzej Połeć, reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
- ks. kmdr Janusz Bąk, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego
- ks. Tomasz Rubczewski, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego
- płk dr Jarosław Kowal, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego
- Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON
- kmdr rez. Prof. Piotr Siermontowski, reprezentujący Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
- kmdr por. Robert Szymaniuk, Komendant Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni
- płk Andrzej Ryniak, Dowódca Jednostki Wojskowej 2063
- Mirosław Zientarzewski, Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki
- Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, wraz z zastępcą Panem Aleksandrem Goskiem
- Lech Trawicki, Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
- Witold Głębowicz, Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
- dr Antoni Sobczak, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Muzeum Łazienki Królewskie
- kom. Karol Woldana, reprezentujący Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji
- Mariusz Dawid, Dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
- Zbigniew Pałasz, Dyrektor Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy


Ponadto w sympozjum wzięli udział przedstawiciele samorządów, reprezentanci miejscowości związanych z osobą porucznika marynarki Wincentego Tomasiewicza – Trzebieszowa, Nurzyna i Łukowa, strażacy z OSP Nurzyna, uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii oraz uczniowie klas mundurowych z Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks.


Część oficjalną rozpoczęli Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie płk dr Zdzisław Małkowski oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojkowej dr Jan Tarczyński, którzy przywitali uczestników. Dyrektor CBW w swoim wystąpieniu nawiązał do nadzwyczaj trudnych warunków w jakich przyszło odbudowywać siłę zbrojną Rzeczpospolitej, a wraz z nią Marynarkę Wojenną, z jakże ważną i potrzebną formacją - Służbą Nurków.


Wprowadzenia i omówienia programu sympozjum dokonał ppłk Mariusz Muskus, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów.


W pierwszej części spotkania odczytano akt pośmiertnej nominacji chor. mar. Wincentego Tomasiewicza na pierwszy stopień oficerski. Akt nominacji, podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, został przekazany na ręce wnuczki poległego 1 września 1939 roku, dowódcy okrętu ORP "Nurek".


W części naukowej sympozjum moderowanej przez ppłk. Mariusza Muskusa, zostały wygłoszone następujące referaty i komunikaty:
- "Państwo polskie, morze i wojna po odzyskaniu niepodległości. Ujęcie politologiczne i ekonomiczne" - dr hab. Paweł Hut (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)
- "Służba Nurków Polskiej Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym" - kustosz Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania Warszawskiego Klubu Płetwonurków)
- "Okręty nurkowe Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej" - st. kustosz Marcin Białas (Ośrodek Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej)
- "Ppor. mar. Wincenty Tomasiewicz - życie w służbie Ojczyzny" - Wiesław Wachowski (Stowarzyszenie Miłośników Historii Nurkowania)
- "Rola i znaczenie służby ratowniczej i nurkowej w bezpieczeństwie" - kmdr por. Robert Szymaniuk (Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego)


W czasie sympozjum przedstawiono prezentację multimedialną fotografii historycznych "Służba Nurków w Marynarce Wojennej w II Rzeczypospolitej" oraz film "Szkolenie ratownicze i nurkowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".


Wydarzeniu towarzyszyła wystawa "Pierwsza Kadrowa Nurkowa 1919-1939", przygotowana przez Muzeum Nurkowania Warszawskiego Klubu Płetwonurków oraz stoiska promocyjno-informacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga i Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni.


"Okręty nurkowe Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej" - komunikat wygłoszony podczas sesji przez st. kustosza Marcina Białasa, przedstawiciela Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20

Tekst: Marcin Białas
Foto: Anna Szacoń
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych