Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Sympozjum historyczne nt.
30.10.2019

30 października br. w Sali Awiat. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie Stowarzyszenie Lotników Polskich (SLP) zorganizowało sympozjum naukowe poświęcone perspektywom rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego w XXI wieku. Po Sympozjum odbył się XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy SLP.


Po wprowadzeniu Sztandarów SLP, gospodarze spotkania powitali jego uczestników, zaproszonych gości - m.in. z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, z Rady M. St. Warszawy i z organizacji kombatanckich. CBW reprezentował dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych. Na Sympozjum ponadto obecni byli przyjaciele, sympatycy i współpracownicy-wolontariusze SLP. Wręczono odznaczenia Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Przewodniczącej Rady M. St. Warszawy. Minutą ciszy uczczono pamięć członków SLP zmarłych w latach 2016-2019.


W programie sympozjum przewidziano trzy wystąpienia: Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. prof. dr hab. Jacka Pszczoły, byłego dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. broni pil. prof. dr hab. Jerzego Gotowały, oraz 3. gen. bryg. pil. prof. dr hab. inż. Jerzego Lewitowicza.


W praktyce, zamiast nieobecnego gen. Pszczoły, swój referat na temat "Polskich Sił Powietrznych w 2035 roku" wygłosił dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk pil. Tomasz Jatczak. Prelegent w sposób syntetyczny przedstawił swoją wizję miejsca lotnictwa wojskowego w całym systemie obrony kraju, szczególnie wiele uwagi poświęcając:
- przyszłemu środowisku operacyjnemu sił powietrznych w ogóle, a w Polsce w szczególności;
- potencjalnym zagrożeniom wynikającym z polityki państw kwestionujących światowy ład, a w szczególności Federacji Rosyjskiej dążącej za wszelką cenę do hegemonii;
- znaczeniu osiągnięć naukowych oraz w dziedzinach inżynierii i nowych technologii dla sprostania wyżej wspomnianym wyzwaniom.
Doceniając rolę nowoczesnych statków powietrznych w całym systemie obrony państwa, płk Jatczak zwrócił równocześnie uwagę na fakt, że same maszyny to wciąż za mało, by czuć się bezpiecznie. Samoloty to tylko jeden z modułów, "klocków" całego systemu obrony państwa. Do sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu potrzeba jeszcze niezwykle kosztownego zaplecza.


"Perspektywom rozwoju lotnictwa i wykorzystania kosmosu" swój referat poświęcił były dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. broni pil. prof. dr hab. Jerzy Gotowała. Było to powtórzenie wykładu wygłoszonego w 2017 r. w Londynie. Podkreślając znaczenie analizy aktualnej sytuacji międzynarodowej dla przeprowadzenia właściwego rozpoznania zagrożeń dla kraju, prelegent przedstawił swoją wizję kierunków przemian cywilizacyjnych w świecie. Nawiązując do rewolucji przemysłowej XVIII/XIX w., zwrócił uwagę na rosnące od XX w. znaczenie dla systemu bezpieczeństwa informacji, a od niedawna - informacji kosmicznej.


Trwająca obecnie wojna w Syrii jest - jak mówił gen. Gotowała, kompromitacją humanitarną, moralną i technologiczną ludzkości, tym ważniejsza jest więc zmiana taktyki, z naciskiem na unikanie konfliktów zbrojnych poprzez wyprzedzające uderzanie bezpośrednio w przywódców państw stanowiących zagrożenie dla pokoju. Celem podstawowym współczesnych sił zbrojnych powinna być ochrona społeczeństw cywilnych i infrastruktury. W takiej perspektywie lotnictwo wojskowe schodzi na dalszy plan, a jego zastosowanie będzie coraz bardziej ograniczać się do zadań specjalnych. Tym bardziej, że kwestią nieodległej przyszłości stanie się przenoszenie wojny w przestrzeń kosmiczną.


Interesującym "domknięciem" obrad było wystąpienie profesora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, gen. bryg. pil. prof. dr hab. inż. Jerzego Lewitowicza - "Rozwój statków powietrznych XXI w." widziany oczyma inżyniera. Wskazując aktualne trendy w poszukiwaniach nowych rozwiązań technicznych w przemyśle lotniczym, gen. Lewitowicz zaprezentował bogatą gamę najnowszych modeli "statków powietrznych" - czasem bardzo udanych, czasem dziwacznych. Doceniając niewątpliwe sukcesy na tym polu, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, jak i Chinach, zwracał równocześnie uwagę na fakt, że w tym całym szaleńczym wyścigu technologicznym zapomina się niekiedy o kosztach projektowania, produkcji i eksploatacji. Tymczasem, "prawa fizyki na całym świecie są takie same [...]".


Okazją do zorganizowania Sympozjum był - przypomnijmy - XI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Lotników Polskich. Okazją wykorzystaną znakomicie! W zupełności potwierdził to przebieg spotkania. Przede wszystkim niewątpliwym sukcesem organizatorów było zgromadzenie w jednym miejscu i czasie przedstawicieli elity polskiego lotnictwa wojskowego. Udział z referatami tak ważnych osób ze środowiska dawał gwarancję z jednej strony wysokiego poziomu merytorycznego obrad, z drugiej zaś - wyrazem szacunku i oddaniem swoistego hołdu pilotom polskim, zasłużonym w walce o niepodległość kraju, a później w powojennej odbudowie i organizacji nowych sił powietrznych.


Paradoksalnie, Sympozjum w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego poświęcone "Wizji polskiego lotnictwa wojskowego w XXI wieku", aczkolwiek przez organizatorów określone jako "historyczne", w rzeczywistości było wizjonerskie i futurologiczne.

Tekst i zdjęcia: dr A. Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych