Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawicieli CBW w konferencji naukowej Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych
31.10.2019
28 października 2019 roku, w siedzibie Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki - Przystanek Historia w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.:

28 października 2019 roku, w siedzibie Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki - Przystanek Historia w Warszawie odbyła się konferencja naukowa
pt.: "Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych”, objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
Już po raz jedenasty Archiwum IPN było organizatorem konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, na której poruszana była tematyka dokumentacji pozaaktowej. Temat  konferencji był ściśle związany z przypadającą  w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Sesję naukową otworzyli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz
prof. Sławomir Ratajski sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Gości powitała dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Prezes Instytutu Jarosław Szarek omówił znaczenie zbiorów audiowizualnych IPN dla zachowania pamięci o czasie II wojny światowej, jak również o znaczeniu Archiwum IPN.
Przy okazji konferencji zaprezentowano najnowsze wydawnictwo Archiwum IPN. dwutomową publikację „Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej”.
Prelegenci omówili  stan zachowania, digitalizacji i opracowania dokumentacji fotograficznej
 i audiowizualnej obrazującej dramatyczne wydarzenia lat 1939–1945 w Polsce i na świecie.
Wśród referentów była przedstawicielka Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego starszy specjalista Działu Zbiorów Specjalnych Lidia Komorowska, która omówiła temat „Obrazy II wojny światowej na materiałach fotograficznych w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie”.
W wydarzeniu wzięła udział także kustosz Katarzyna Stępniak - Dział Zbiorów Specjalnych CBW


Opr. Tekstu: LK.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych