Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14.10.2019
W dniu 14 października 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się inauguracja nowego Roku Akademickiego.

Nie było to jednak święto zwyczajne, bowiem połączone zostało z obchodami 20-lecia Uczelni, utworzonej z przekształcenia działającej uprzednio Akademii Teologii Katolickiej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Andrzej Duda, który obchody Jubileuszu Uczelni objął honorowym patronatem. Przybyli także parlamentarzyści, korpus dyplomatyczny z nuncjuszem apostolskim abp. Salvatore Pennachio na czele, dostojnicy Kościoła z Wielkim Kanclerzem UKSW ks. kard. Kazimierzem Nyczem, przedstawiciele rządu i władz samorządowych, instytucji naukowych i kulturalnych. CBW reprezentował pełnomocnik Dyrektora Biblioteki ds. naukowych dr Adam Gałkowski.


Część oficjalną Inauguracji nowego roku akademickiego poprzedziła Msza Święta, koncelebrowana przez JE ks. kard. Kazimierza Nycza, w znajdującym się na terenie Uczelni kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Następnie miała miejsce uroczysta sesja.


Po wykonaniu przez Chór UKSW Hymnu państwowego, przemówienie wygłosił JM ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, który przedstawił w zarysie historię Uczelni, jej działalność bieżącą oraz perspektywy rozwoju. Poinformował m.in. o zmianie godła Szkoły, utworzonego na podstawie litery "W", kojarzącej się przede wszystkim z nazwiskiem jej Patrona, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz o otwarciu nowych wydziałów i kierunków studiów. JE ks. kard. Kazimierz Nycz z kolei przypomniał rolę i znaczenie kardynała Wyszyńskiego w najnowszej historii Polski oraz o zbliżające się beatyfikacji Patrona Uczelni.


Miejscu i znaczeniu UKSW w nauce i edukacji naszego kraju wiele uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił Prezydent RP Andrzej Duda. W przemówieniu Prezydenta RP nie zabrakło refleksji dotyczących osobistych kontaktów z Uczelnią.


Do swoich związków z Uniwersytetem przy ulicy Dewajtis 5 w Warszawie nawiązał minister zdrowia, prof. nauk med. Łukasz Szumowski. Głos zabrał również prof. Pietro Caffaro z Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore w Mediolanie, który podkreślił szczególną rolę, jaką oba katolickie uniwersytety mają do wypełnienia w kształtowaniu kadr kierowniczych obu krajów i "wielkiej europejskiej wspólnoty".


Po wystąpieniach oficjalnych nastąpiła najważniejsza część programu uroczystości - Immatrykulacja, z udziałem reprezentacji grupy najbardziej wyróżniających się studentów. Ceremonia zakończona wykonaniem przez Chór Uczelni średniowiecznej pieśni Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrała Ewa Staruch, przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW.


Tę część spotkania zakończył wykład ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego pt. Miejsce UKSW w świecie nauki, po którym raz jeszcze zabrzmiał Chór Uniwersytetu w hymnie akademickim Gaudeamus igitur.


W inauguracji roku akademickiego na UKSW udział wzięli goście specjalni - włoska artystka Chiara Vigo, która Uniwersytetowi ofiarowała własne dzieło - godło Uczelni wyhaftowane z morskiego jedwabiu - bisioru. Prof. nadzw. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z kolei, wręczył "Medal Ludziom i Ojczyźnie", jaki Towarzystwo przyznaje w dowód uznania za szczególne zasługi dla rozwoju nauki i kultury opartych o wartości chrześcijańskie.


Zamykając uroczystości, Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński poinformował, że z okazji Jubileuszu Uczelni, wpłynęło kilkadziesiąt listów gratulacyjnych. Głównie od dostojników Kościoła, ale także od parlamentarzystów, najwyższych władz państwowych, rektorów innych szkół wyższych, instytucji państwowych i organizacji.


Tekst i zdjęcia: pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych, dr Adam Gałkowski
Wystąpienie Prezydenta RP: www.prezydent.pl/aktualności
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych