Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Akademii Sztuki Wojennej
01.10.2019
W dniu 1 października 2019 roku, w sali widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego.

Uroczystości oficjalne poprzedziła Msza św. w kościele garnizonowym pw. św. Rafała Kalinowskiego, koncelebrowana przez JE ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.


Ceremonię w Klubie rozpoczęła immatrykulacja nowo przyjętych studentów. Rektor-komendant uczelni gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, w asyście Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dziesięcioosobowej reprezentacji nowych słuchaczy wręczył indeksy oraz przyjął ślubowanie. Następnie rektor-komendant przedstawił w zarysie bieżące zadania uczelni oraz najważniejsze kierunki jej rozwoju, zwracając uwagę m.in. na ich coraz ściślejsze powiązanie z rzeczywistymi potrzebami w sferze szeroko rozumianej obronności kraju. W związku z inauguracją nowego roku akademickiego, podkreślił nadzieje pokładane przez Akademię w prawie tysiącu nowo przyjętych studentów.


Po wystąpieniu Gospodarza uczelni, głos zabrał gość specjalny uroczystości, szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Następnym mówcą był przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Robert Czajkowski, który w imieniu samorządu Akademii przywitał nowy rocznik słuchaczy.


Ważnym punktem programu Inauguracji było wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i doktora oraz złożenie przez nich ślubowania. Tę część ceremonii zakończyło wyróżnienie trójki studentów nagrodami Szefa Kontrwywiadu Wojskowego za prace magisterskie.


Część oficjalną immatrykulacji zakończył sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, który w swoim wykładzie inauguracyjnym wiele uwagi poświęcił bieżącym i przyszłym wyzwaniom w sferze obronności kraju, w szczególności zaś zagadnieniom cyberbezpieczeństwa i działaniom resortu obrony w tym zakresie.


W uroczystości udział wzięli, obok Ministra Mariusza Błaszczaka i sekretarza stanu w MON Tomasza Zdzikota, zaproszeni goście – przedstawiciele innych uczelni, wojskowego korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa oraz władz państwowych i samorządowych dzielnicy Warszawa-Rembertów. CBW reprezentował pełnomocnik Dyrektora Biblioteki ds. naukowych, dr Adam Gałkowski.
Tekst i zdjęcia: pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych, dr Adam Gałkowski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych