Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział Centralnej Biblioteki Wojskowej w seminarium z okazji jubileuszu  100-lecia Biblioteki Sejmowej
26.09.2019
26 września 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się seminarium z okazji jubileuszu 100-lecia Biblioteki Sejmowej.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Sejmu. Zgromadzonych powitał Dyrektor Biblioteki dr Wojciech Kulisiewicz, który dokonał podsumowania stuletniej historii Biblioteki. Wyświetlono również krótki film prezentujący historię tego najstarszego biura Kancelarii Sejmu.

Biblioteka Sejmowa od 100 lat stanowi instytucję pomocniczą dla obu izb parlamentu. Jej zbiory, w tym archiwalia i muzealia, jak również i usługi, są dostępne dla parlamentarzystów, a także pracowników urzędów oraz instytucji państwowych i samorządowych, naukowców i wszystkich zainteresowanych problematyką prawno-polityczną.

Uczestnicy seminarium poruszyli takie zagadnienia jak gromadzenie i archiwizacja dokumentów, konserwacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych, wpływ cyfryzacji na pracę bibliotekarza.

Pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej zaprezentowali referat pt. „Przechowywanie zbiorów w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który przygotowały Katarzyna Stępniak, Tatiana Roguska i Joanna Ciepłuch.

Na koniec uczestnicy seminarium mogli zwiedzić Bibliotekę Sejmową

W seminarium uczestniczyły również: zastępca dyrektora do spraw promocji  i ochrony zbiorów Beata Czekaj-Wiśniewska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Renata Jabłkowska oraz Małgorzata Gwara i Karolina Paćko.

Tekst: K.P., fot. M.G.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych