Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Konspiracyjną Wytwórnię Materiałów Wybuchowych  Armii Krajowej
25.09.2019
Uroczystość zorganizowana przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe oraz Instytut Pamięci Narodowej odbyła się 25 września 2019 roku, przy ulicy Pułtuskiej 14 w Warszawie.

Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentował Marcin Białas, starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej.


Wśród gości uroczystości znaleźli się m.in.: Pan Witold Śmiśniewicz, syn kapitana Tadeusza Śmiśniewicza ps. "Hrabia", kierującego wytwórnią materiałów wybuchowych przy Pułtuskiej, pomysłodawczyni powstania tablicy pamiątkowej Pani Krystyna Szypowska, córka płk. Jana Szypowskiego ps. "Leśnik", szefa uzbrojenia AK, twórcy podziemnego przemysłu zbrojeniowego i dowódcę zgrupowania bojowego "Leśnik" w powstaniu warszawskim, zasłużony południowopraski kombatant kpt. Feliks Waśkiewicz, sekretarz stanu w kancelarii prezesa rady ministrów Piotr Naimski, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek, władze dzielnicy Praga-Południe reprezentowane przez burmistrza Tomasza Kucharskiego oraz zastępcę burmistrza Izabelę Szostak-Smith.


W imieniu ks. proboszcza Krzysztofa Uklei i dekanatu tablicę poświęcił ks. Dziekan Andrzej Kuflikowski z parafii św. Ojca Pio na Gocławiu.


Uroczyście odsłonięta tablica upamiętnia miejsce w którym 76 lat temu istniała Konspiracyjna Wytwórnia Materiałów Wybuchowych Służby Uzbrojenia "Leśnictwo" Komendy Głównej Armii Krajowej, działająca w czasie okupacji niemieckiej na terenie VI Obwodu Praga AK. Wytwórnia zorganizowana w domu rodziny Henryka i Krystyny Sadowskich przy ulicy Pułtuskiej 14, funkcjonowała od stycznia do kwietnia 1943 roku.


Placówką kierowali: kpt inż. chem. Tadeusz Śmiśniewicz ps. "Hrabia", por. Jerzy Szypowski ps. "Jerzy" oraz Halina Laura Siemieńska ps. "Zygmunt". W wytwórni pracowali: Marian Jabłoński ps. "Marian", NN ps. "Piotr", Henryk Sadowski ps. "Henryk", Krystyna Sadowska ps. "Krystyna", Aleksandra Sadowska ps. "Mama", Anatol Semen-Szymański ps. "Tolek", Władysław Stempkowski ps. "Władek", Wincenty Świątkiewicz ps. "Wicek", Kazimierz Świnarski ps. "Wojtek", Janusz Tkacz ps. "Janusz", Wacław Zieliński ps. "Wacek", Janina Żórawska ps. "Joanna".


Wytwórnię zlikwidowano po aresztowaniu 13 kwietnia 1943 roku w ulicznej łapance kpt. inż. Tadeusza Śmiśniewicza, rozstrzelanego następnie w zbiorowej egzekucji więźniów Pawiaka 29 maja 1943 roku.
Tekst i foto: Marcin Białas
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych