Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Wernisaż wystawy pt.
13.09.2019
Centralna Biblioteka Wojskowa obchodzi w tym roku stulecie swego istnienia. Z tej okazji 10 września br. odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej "Najcenniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze. Zbiory Centralnej Biblioteki Wojskowej".

Patronat honorowy nad wystawą objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Centralna Biblioteka Wojskowa, powołana z inicjatywy Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już od 100 lat gromadzi, zabezpiecza, udostępnia i promuje publicystyczny dorobek Wojska Polskiego oraz osób i instytucji działających na rzecz wojskowości, w najszerszym pojęciu tego słowa.

Wśród ponad 200 gości znaleźli się m.in.:


- kombatanci i przedstawiciele organizacji powojskowych: płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari; płk Józef Koleśnicki, Honorowy Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Sędzia Bogusław Nizieński, Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego;
- Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu RP;
- Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP;
- Andrzej Melak, poseł na Sejm RP;
- Ewa Tomaszewska, posłanka na Sejm RP;
- Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- dr hab. Paweł Hut, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Wojciecha Skurkiewicza;
- gen. bryg Piotr Trytek, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP oraz szefowie Zarządów Sztabu Generalnego – płk Witold Bartoszek, reprezentujący Szefa Zarządu Logistyki (P4);
- gen. bryg. Robert Drozd Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia (P6), Pan płk  Jarosław Steć, Szef Zarządu Planowania Rzeczowego (P8);
- płk Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- płk Krzysztof Palewski, reprezentujący dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
- płk Wiesław Grzegorzewski, reprezentujący dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej;
- gen bryg. Andrzej Kowalski, szef Służby Wywiadu Wojskowego;
- płk Mariusz Bednarz, reprezentujący dowódcę Garnizonu Warszawa;
- gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, reprezentujący dowódcę Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego.
- płk Zdzisław Małkowski, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie;
- płk Andrzej Ryniak, dowódca Jednostki Wojskowej 2063 (Oddział Zabezpieczenia DGW);
- JE ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego;
- JE ks. bp płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy;
- ks. mjr Łukasz  Godun, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego;
- ks. kmndr Janusz Bąk z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego;
- ks. kan. Krzysztof Ostojski, proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie.
- płk Jarosław Kopyść, reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej;
- kom. Karol Woldan, reprezentujący Komendanta Głównego Policji;
- prof. dr hab. Wiesław Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- prof. dr hab. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
- prof. dr hab. Edward Malak, reprezentujący Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
- dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
- Tomasz Morawski, reprezentującego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej;
- dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej;
- dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego;
- Tomasz Miegoń, Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni;
- Paweł Pawłowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
- dr Tadeusz Skoczek, Dyrektor  Muzeum Niepodległości.

Witając gości dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego:
 „Słowo drukowane w obecnych społeczeństwach jest uznaną powszechnie potęgą. Jego postępami, jego rozwojem, jego rozpowszechnianiem mierzą niektórzy siłę, owoc oraz stan cywilizacji i kultury”.
Ta myśl patrona Centralnej Biblioteki Wojskowej jest przekazem ponadczasowym. Zmienia się zapis i forma wyrażania tego słowa, lecz treść nie traci aktualności nawet w dobie mediów elektronicznych.

Po dyrektorze CBW miały miejsce wystąpienia Wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej oraz Senatu Marii Koc. O trudnych okolicznościach, w jakich sto lat temu powstała CBW mówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk:

100 lat temu kiedy powstawała decyzją Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego książnica wojskowa Polska znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji i wewnętrznej i zewnętrznej. Odbudowywano byt państwowy po blisko półtora wiekowej niewoli ale jednocześnie Polska musiała mierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem jakim było wytyczenie jej granic. (…) Wydawać by się mogło, że w tak trudnym położeniu w jakim znalazła się wtedy Polska, nie czas i nie miejsce na tworzenie instytucji, które powinny rozwijać się i trwać dopiero wtedy, kiedy okrzepnie państwo. A jednak był w tym głęboki sens. Utworzenie biblioteki wojskowej miało sens wynikający też z faktu, że nie można stworzyć nowoczesnego i silnego państwa, nawet jeśli prowadzi ono wojnę na wszystkich frontach, bez stworzenia instytucji, która będzie kuźnią myśli.
Następnie dokonano oficjalnego otwarcia wystawy – która wyjątkowo przybrała postać multimedialną. Otwarcia dokonali Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Pani Małgorzata Gosiewska i Pani Maria Koc, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Minister Jan Józef Kasprzyk, gen. bryg Piotr Trytek, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Pan dr hab. Paweł Hut oraz i Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, Pan dr Jan Tarczyński. W imieniu twórców wystawę omówiła st. kustosz w Dziale Zbiorów Specjalnych mgr Małgorzata Gwara. Ekspozycja prezentująca 100 lat działalności instytucji, w tym szereg bieżących projektów realizowanych przez Główną Książnicę Wojska Polskiego oraz pokazująca najciekawsze, najcenniejsze i najpiękniejsze eksponaty Biblioteki, można zwiedzać w Galerii Plenerowej w Łazienkach Królewskich do 30 września 2019 roku.

Dramatyczne losu Biblioteki w czasie II wojny światowej przybliżył zgromadzonym Pan prof. dr hab. Grzegorz Nowik w prelekcji pt. „Skarby utracone. Centralna Biblioteka Wojskowa w latach 1939-1945”.

Wernisaż wystawy połączony był z ceremonią wręczenia Medali „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”, Srebrnych Medali za Zasługi dla Obronności Kraju oraz okolicznościowych Medali 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej, które otrzymali:


- Wicemarszałek Senatu, Maria Koc
- poseł na Sejm RP, Andrzej Melak,
- poseł na Sejm RP, Ewa Tomaszewska,
- dyrektor DEKiD, dr hab. Paweł Hut,
- JE gen. bryg. bp dr Józef Guzdek, Biskup Polowy WP,
- JE płk bp Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
- dyrektor biura programowego TVP S.A., Piotr Gursztyn,
- zastępca dyrektora TVP Historia, dr Stanisław Królak,
- kierownik działu marketingu, reklamy i promocji TVP 3 Warszawa, Anna Rajewska,
- dyrektor  LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Izabela Nowak-Piłka,
- dyrektor XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, Anna Graf.

Medal 100-lecia CBW otrzymali też pracownicy biblioteki o najdłuższym stażu pracy w naszej instytucji. Rekordzista pracuje w CBW od blisko 45 lat.

Integralną częścią uroczystości było wmurowania tablicy upamiętniającej stulecie Biblioteki i złożenie „kapsuły czasu” - łuski pocisku artyleryjskiego 152 mm, w której zamknięto przedmioty symbolizujące syntezę działalności biblioteki i dokument z przesłaniem dla przyszłych pokoleń. Napis na kapsule wskazuje, by otworzyć ją po upływie kolejnych 100 lat, 10 września 2119 roku. Wśród złożonych artefaktów znalazły się m.in.:


- Przesłanie do potomnych;
- Tableau zawierające nazwiska i fotografie pracowników CBW;
- Działalność biblioteki w formie reprodukcji plansz z wystawy jubileuszowej CBW;
- Medal okolicznościowy wyemitowany dla upamiętnienia 100-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej, wybity w Mennicy Polskiej;
- Reprodukcja plakatu prof. Wiesława Grzegorczyka na 100-lecie CBW.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych