Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Dialog na rzecz zmian. Przedstawiciele Centralnej Biblioteki Wojskowej na 85. Konferencji Generalnej IFLA WLIC 2019 w Atenach
31.08.2019

W dniach 24-30 sierpnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Megaron w Atenach odbyła się 85. Konferencja Generalna The International Federation of Library Associacions and Institutions. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich, bardziej znana jako IFLA, jest największym międzynarodowym organem reprezentującym środowisko bibliotekarskie. Zrzesza przedstawicieli z najważniejszych bibliotek i instytucji z ponad 140 krajów. Celem tej niezależnej, pozarządowej organizacji non profit, założonej w 1927 roku, jest upowszechnienie standardów dotyczących jakości usług bibliotecznych i informacyjnych, promowanie zasad wolności w dostępie do informacji i dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do wielu grup użytkowników bez względu na obywatelstwo, sprawność fizyczną, pochodzenie etniczne, płeć, położenie geograficzne, język, filozofię polityczną, rasę lub religię.


Konferencja IFLA poświęcona była takim zagadnieniom jak: stosunek bibliotek i IFLA do istotnych zmian społecznych i gospodarczych, wkład technologii w otwarty dostęp do informacji, rola bibliotek w procesie edukacyjnym i jego rozwój, badania i nauka, ale także wpływ na poprawę kondycji ludzkiego życia (zdrowie, nauki przyrodnicze). Innymi, równie istotnymi, tematami konferencji była eksploracja nowej roli bibliotekarzy w promowaniu procesu badawczego, a także umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii oraz skutecznych metod upowszechniania wiedzy. W ramach konferencji miała miejsce międzynarodowa wystawa produktów i usług, w której wzięło udział około 70 wystawców. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami i produktami z obszaru informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.


Tegoroczne obrady przebiegły pod hasłem Dialog na rzecz zmian, nawiązującym do znanej metody Sokratesa. Organizatorzy pragnęli, by środowisko bibliotekarzy zainicjowało dialog, który da możliwość słuchania i bycia wysłuchanym, pozyskania wiedzy, doświadczeń, przekazania informacji na temat dobrych praktyk, zdobycia inspiracji, ciekawych pomysłów oraz wzajemnej wymiany myśli i poglądów.


Wydarzenie zgromadziło ponad 3600 delegatów ze 140 krajów, w tym 500 prelegentów i 250 wolontariuszy, którym zaproponowano 250 sesji. Wśród uczestników znalazła się liczna delegacja z Polski, w tym m.in.: dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Dyrektor Biblioteki Sejmowej Wojciech Kulisiewicz, Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Ślaska, prof. dr hab. Elżbieta Zybert, Kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a także pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - kierownik Ośrodka Naukowo-Metodycznego starszy kustosz Anita Nowińska i kustosz Izabela Dobrowolska z ON-M.


Podczas Ceremonii Otwarcia Glòria Pérez-Salmerón, Przewodnicząca IFLA w swoim przemówieniu nawiązała do hasła 85. Konferencji Generalnej IFLA Biblioteki. Dialog na rzecz zmian, gdzie dialog oznacza wymianę i uczenie się. To bardzo pozytywne przesłanie, bliskie myśleniu propagowanemu przez Glòrię Pérez-Salmerón, że biblioteki są motorem zmian. Jej zdaniem dialog, czyli interakcja są niezbędne, ponieważ tylko dzięki wspólnemu działaniu środowisko bibliotekarskie może mieć realny wpływ na zmiany społeczne.


Zdaniem przedstawicieli The International Federation of Library Associations and Institutions biblioteki mają kluczowe znaczenie. Sekretarz Generalny IFLA Gerald Leitner w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych kwestii związanych z działalnością członków IFLA, w tym efektów strategii Global Vision w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej i społecznej na świecie. Wyraził przekonanie o dużej roli i potencjale pracy środowiska bibliotekarskiego we wspomnianym obszarze, w tym także bibliotek greckich.


Z kolei Minister Edukacji i Spraw Religijnych Grecji Sophia Zachari podkreśliła, że kongres IFLA daje nie tylko możliwość pokazania bibliotekarstwa greckiego, ale jest również międzynarodową platformą wymiany informacji, wiedzy i kompetencji.


Na tegorocznym Kongresie Generalnym IFLA została zaprezentowana Strategia IFLA 2019-2024, której wizją są silne, zjednoczone biblioteki, w pełni uczestniczące w życiu społecznym. Nowa strategia IFLA zapewnia przestrzeń do osiągnięcia tego celu. Sekretarz Generalny IFLA Gerald Leitner przedstawił wizję silnej i zjednoczonej biblioteki, której najistotniejszą misją jest: inspirować, angażować, włączać i łączyć globalną bibliotekę i jej użytkowników.


Podczas dwudniowego pobytu przedstawiciele CBW uczestniczyli w sesjach, obradach, w ekspozycji plakatów prezentujących biblioteki z różnych zakątków świata, mieli również okazję do zwiedzenia Centrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos (SNFCC) w Atenach, które jest nowoczesnym kompleksem kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym, mieszczącym nowe obiekty Biblioteki Narodowej Grecji i Grecką Operę Narodową.


Kongres IFLA zakończyło wystąpienie Glòrii Pérez-Salmerón, która w przemówieniu zamykającym nie tylko obrady, ale również okres jej prezydentury (2017-1019), podziękowała zebranym i podkreśliła, że biblioteki to inwestycja, a nie koszt, ponieważ są społecznym napędem zmian.


Następna, 86 Konferencja Generalna IFLA odbędzie się w Dublinie w dniach 15-21 sierpnia 2020 roku, pod hasłem przewodnim "Inspire, Engage, Enable, Connect".


Więcej informacji na temat działań pracowników CBW na Kongresie Generalnym IFLA można zobaczyć w relacji bezpośredniej na stronie facebookowej Resortowej Sieci Bibliotecznej Sił Zbrojnych RP: TUTAJ


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14

Tekst i zdjęcia: AN, ID
More about IFLA: TUTAJ


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych