Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w obchodach upamiętniających 75. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego w Dzielnicy Praga-Południe
01.08.2019
31 lipca 2019 roku, w przeddzień 75 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego Urząd Dzielnicy Praga-Południe zorganizował uroczysty objazd miejsc pamięci związanych z wydarzeniami z 1944 roku.

Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentował Marcin Białas, starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej.


Główne uroczystości rozpoczęły się w samo południe przed budynkiem Urzędu Dzielnicy, gdzie zgromadzili się najważniejsi uczestnicy objazdu miejsc pamięci - kombatanci i seniorzy, byli uczestnicy Powstania. Pani prezes Lidia Urbańska oraz pani Sławomira Hebdowska z "Grupy Grochów" Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, pani Cecylia Raszewska - prezes Związku Sybiraków Koło Praga-Południe, kpt. Feliks Waśkiewicz, kpt. Józef Sobociński i pan Leon Skórzewski, mieszkaniec Saskiej Kępy, który walczył na Bródnie. Gościem specjalnym uroczystości był pan Zbigniew Żurowski, kuzyn płk. Antoniego Żurowskiego, dowódcy Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto m.in.: wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek, radni Dzielnicy Praga-Południe, zaś władze dzielnicy reprezentowali burmistrz Tomasz Kucharski i jego zastępcy. Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Rady Seniorów, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, przedstawiciele lokalnych instytucji, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych oraz dzieci biorące udział w akcji "Lato w Mieście 2019".


Pierwszym punktem uroczystości było złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicami umieszczonymi na ścianie urzędu, upamiętniającymi Bronisława Chajęckiego, zastępcę Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy w 1939 roku oraz ppłk. Antoniego Żurowskiego, dowódcę Obwodu VI Praga Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Kolejnymi miejscami objazdu miejsc pamięci były: kościół Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12, na którym umieszczono tablicę poświęconą pamięci żołnierzy AK Obwodu VI "Praga", kościół na Gocławiu pw. Apostołów św. Jana i św. Pawła, na którym znajdują się tablice poświęcone praskim żołnierzom AK, przeprawiającym się przez Wisłę na lewy brzeg, oraz kościół pw. Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka, w którym znajduje się tablica poświęcona pamięci majora Tadeusza Schollenbergera, dowódcy 3 rejonu (Grochów-Saska Kępa) VI Obwodu Praga AK oraz tablica pamięci wielu żołnierzy państwa podziemnego, którzy zginęli w 1944 roku. Ostatnim punktem uroczystego objazdu był pomnik poświęcony żołnierzom i harcerzom praskiego Obwodu Armii Krajowej znajdujący się w Parku im. Obwodu VI Praga AK przy ul. Podskarbińskiej. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu pieśni powstańczych w wykonaniu Konkatedralnego Chóru Kamionek.


Tekst i foto: MB
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych