Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Ludzie i technika na polach bitew światowych wojen XX wieku. Konferencja naukowa we Lwowie
27.06.2019
W dniach 25-26 czerwca br. we Lwowie odbyła się konferencja naukowa nt.: "Ludzie i technika na polach bitew światowych wojen XX wieku".

Zorganizowana w tym roku już po raz piąty przez Uniwersytet Rzeszowski i Narodową Akademię Wojsk Lądowych im. Hetmana Petra Sahajdacznego we Lwowie, wyróżniała się szerokim zakresem problemowym oraz rzadko spotykaną liczbą uczestników. Obrady toczyły się w ukraińskiej Akademii, której siedziba znajduje się w budynkach pamiętających czasy austriackie, polskie i ZSRR.


Akademia w obecnym kształcie jest uczelnią młodą, jednak nawiązując do tradycji sięgających początków kształcenia kadetów we Lwowie w 1899 roku, należy dzisiaj do najstarszych w całym kraju. W 2000 roku, dekretem prezydenta Ukrainy, patronem uczelni został Hetman Petr Sahajdaczny. Godnym podkreślenia jest fakt, że Petr Konaszewicz-Sahajdaczny, jeden z najwybitniejszych w historii, należał do tych kozackich przywódców, którzy byli zwolennikami ugody z Rzecząpospolitą i pozostawali wobec niej lojalni.


Konferencja poświęcona została wybranym problemom związanym z rozwojem techniki i sztuki wojskowej oraz rolą wybitnych jednostek w przebiegu działań wojennych, na przykładzie doświadczeń wyniesionych z międzynarodowych konfliktów zbrojnych, z I i II wojnami światowymi na czele. Chodzi z jednej strony o pogłębianie wiedzy w dziedzinie historii wojskowości w XX wieku, z drugiej zaś - o analizę przebiegu konfliktów zbrojnych, planowania operacyjnego i strategicznego. Wnioski te mają służyć zarówno celom badawczym, jak i szkoleniowym. Aspekt współczesny konferencji związany jest z trwającą rosyjską agresją na wschodzie Ukrainy. Uroczysta oprawa lwowskiej konferencji świadczy o randze tego corocznego wydarzenia, jaką nadają mu ukraińscy partnerzy, o znaczeniu kontaktów i współpracy między historykami wojskowości obu krajów, o zainteresowaniu Ukrainy szerszym otwarciem na świat zewnętrzny.


25 czerwca br. nastąpiło oficjalne otwarcie obrad, z udziałem przedstawicieli władz Akademii i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po odśpiewaniu hymnów narodowych, rozpoczęła się część plenarna konferencji. Wszystkie wystąpienia tłumaczone były "na żywo".

We lwowskim polsko-ukraińskim spotkaniu łącznie wzięło udział 84 referentów z Ukrainy i Polski. Historycy różnych specjalności pracowali w pięciu sekcjach podporządkowanych wybranym problemom: Historia rozwoju i udoskonalania uzbrojenia i techniki wojskowej (1), rozwój sztuki wojennej w bitwach światowych wojen XX w. (2), antropologiczne aspekty historii wojen (3), na ruinach imperiów: w stulecie walk narodów zniewolonych (4), ochotnicy w walkach za Ukrainę (5). CBW reprezentował pełnomocnik Dyrektora Biblioteki ds. naukowych, kustosz dr Adam Gałkowski, który wygłosił referat nt. "Lotnictwo polskie na Zachodzie podczas II wojny światowej. Ludzie i wydarzenia".


Oficjalne zakończenie konferencji miało miejsce 26 czerwca br. w najbardziej reprezentacyjnej, "akademickiej auli" lwowskiej uczelni. Rzadko spotykanym podczas konferencji naukowych akcentem było wręczenie wszystkim uczestnikom, podpisanych przez rektora-komendanta i oprawionych w ramki specjalnych certyfikatów. Uroczystość uwieńczyły, wykonane przez orkiestrę uczelni hymny narodowe Polski i Ukrainy


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6

Tekst i zdjęcia: AG
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych