Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
12 bibliotek w 12 miesięcy. Wizyta Julii Mattu, dziennikarki z ukraińskiego tygodnika
17.07.2019

W piątek 12 lipca 2019 roku Centralną Bibliotekę Wojskową odwiedziła Julia Mattu dziennikarka i pisarka z Ukrainy z zamiarem napisania o Centralnej Bibliotece Wojskowej w tygodniku społeczno-kulturalnym "Kultura i życie" [Культура і життя] wydawanym w Kijowie. Julia Mattu realizuje projekt, w którym w dwanaście miesięcy zamierza opisać dwanaście bibliotek z dwunastu krajów. Podróżowanie i zwiedzanie poprzez odwiedzane biblioteki.


Centralna Biblioteka Wojskowa byłaby opisana jako jedna z warszawskich bibliotek, a polskie biblioteki jako drugi kraj w wyżej wymienionym projekcie.


Pierwszym krajem, który odwiedziła Julia Mattu była Litwa i biblioteki Wileńskie. Poznawała Wilno poprzez Litewską Bibliotekę Narodową im. Martynasa Mažvydasa i Żydowską Bibliotekę Publiczną.


Весілля в ьіьліотеці? Можливо все!, [W:]"Культура і життя", Nr 14-17 kwiecień 2019 r., str. 12-13.
[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3ACulture_and_life%2C_14-17-2019.pdf&page=12]

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych