Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
14.06.2019

W dniu 14 czerwca 2019 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wraz z Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Muzeum Niepodległości, zorganizowały obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Data 14 czerwca nie jest przypadkowa, bowiem tego właśnie dnia minęła 79 rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz.


W programie uroczystości znalazły się dwie ceremonie: przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie.


Najpierw na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i kwiatów na płycie Grobu Nieznanego. Drugą część uroczystości, przed Pomnikiem Drzewem Pawiackim, rozpoczęła wspólna modlitwa za pomordowanych i zmarłych więźniów hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Modlitwa z udziałem duchownych różnych wyznań.


W obu uroczystościach udział wzięli byli więźniowie, ich rodziny, Weterani Walk o Niepodległość Polski, strzelcy, harcerze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz duchowieństwo. Obecni byli też dzieci i młodzież warszawskich szkół podstawowych. Z ramienia CBW w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady wziął udział dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora Biblioteki do spraw naukowych.


Podczas ceremonii na Pawiaku, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Wydarzeniem było natomiast wykonanie przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Waldemara Milewicza w Warszawie hymnu więźniów KL Gusen, znanego jako "Hymn gusenowców". Utwór ten skomponował w obozie jego więzień Lubomir Szopiński. Autorem tekstu był współwięzień, Włodzimierz Wnuk.


Na zakończenie uroczystości, pod Pomnikiem Drzewem złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a pod tablicami upamiętniającymi ofiary Więzienia Pawiaka, zapalono znicze.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych