Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w promocji książki
01.07.2019
27 czerwca w Archiwum Akt Nowych zaprezentowany został wybór dokumentów dotyczących działalności ZWZ-AK w Okręgu Warszawskim w latach 1940-43.

Publikację, na którą składają się raporty i meldunki z Kancelarii Komendy Okręgu Warszawskiego oraz archiwum Stefanii Aluchny "Czajki", kierowniczki kancelarii szefa Okręgu Warszawskiego AK, gen. Antoniego Chruściela "Montera", opracowali Mariusz Olczak i Marek Strok.


W spotkaniu promocyjnym, prowadzonym przez dyrektora AAN, dr. Tadeusza Krawczaka, uczestniczyli m.in. syn gen. "Bora" - Komorowskiego, Adam Komorowski, córka gen. Antoniego Chruściela "Montera", Jadwiga Chruściel, cioteczny wnuk kierowniczki kancelarii "Montera" Stefanii Aluchny, Mirosław Kido. Podzielili się oni swoimi refleksjami na temat powojennych losów wyższych oficerów AK i sposobu potraktowania ich przez Brytyjczyków.

Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentowała na spotkaniu Zofia Kunert, starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej.


Przemawia Adam Komorowski, syn "Bora"-Komorowskiego

Tekst: ZK
Fotografia: ZK
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych