Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Drugi dzień obchodów 100-lecia Biblioteki.
14.06.2019
14 czerwca w Sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce uroczysta gala stanowiąca część obchodów jubileuszu Centralnej Biblioteki Wojskowej, objętych patronatem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Drugi dzień obchodów 100-lecia Biblioteki miał miejsce w Zamku Królewskim. Jak w wystąpieniu powitalnym powiedział Dyrektor CBW dr Jan Tarczyński  – „Z radością przyjmujemy naszych Gości w tak szacownym miejscu, tym bardziej, że jubileusz CBW nie przypadkowo obchodzimy w Zamku Królewskim. To właśnie tu była pierwsza siedziba Centralnej Biblioteki Wojskowej, utworzonej w czerwcu 1919 roku. Powołanie Biblioteki było świadectwem przezorności władz wojskowych, które doceniały zarówno wartość nowoczesnego uzbrojenia, jak i niezbędnego zaplecza intelektualnego armii…. Biblioteka zawsze zajmowała prestiżowe lokalizacje, położone blisko centralnych instytucji wojskowych.”

Wśród ponad 200 gości znaleźli się:

kombatanci i przedstawiciele organizacji powojskowych: płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari; płk Włodzimierz Cieszkowski, Prezes Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Sędzia Bogusław Nizieński, Kanclerz Kapituły Orderu Orła Białego, Maciej Jarosiński, Skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Tadeusz Kurcyk, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”;
Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu, reprezentujący Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej;
Małgorzata Gosiewska, Wicemarszałek Sejmu;
Łukasz Kudlicki, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej;
Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
dr Bogusław Winid, Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
Senator Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
gen. SW Paweł Nasiłowski, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego, reprezentujący Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego;
dr Michał Wiater, wicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciecha Skurkiewicza;
Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentującego Prezesa IPN;
Wojciech Stępień, Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej;
Piotr Łukasz Andrzejewski, Sędzia Trybunału Stanu, członek kapituły Orderu Polonia Restituta;
dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
gen. dyw. Adam Joks, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;
gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
ks. płk Bogdan Radziszewski, Wikariusz Generalny Biskupa Polowego, reprezentujący Biskupa Polowego oraz ks. płk prałat, kanonik dr Zbigniew Kępa i ks. kmdr Janusz Bąk;
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup prof.  Jerzy Pańkowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz ks. mitrat płk rez. Michał Dudicz;
ks. płk Tadeusz Jelinek, Dziekan Marynarki Wojennej, reprezentujący Ewangelickiego Biskupa Wojskowego;
o. prof. dr hab. Eustachy Rakoczy, paulin, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości i kapelan śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;
ks. infułat Jan Sikorski, legendarny kapelan Solidarności;
gen. bryg. dr hab.  Tadeusz Szczurek, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego
płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Zastępca Dyrektora WIM do spraw Naukowych, Krajowy Konsultant do spraw Okulistyki;
prof. dr hab. Wiesław Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; o. prof. dr hab. Eustachy Rakoczy, ks. infułat Jan Sikorski;
dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej;
dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Galę rozpoczął Dyrektor dr Jan Tarczyński, który poza krótkim nakreśleniem burzliwych dziejów Centralnej Biblioteki Wojskowej, przypomniał słowa św. Jana Pawła II  – „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego”. Dyrektor podziękował za troskę i dbałość o „skarbnicę piśmiennictwa” polskiej armii, wszystkim pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej a przyjaciołom Głównej Książnicy Wojska Polskiego za  życzliwość i wsparcie.

Po dr.  Janie Tarczyńskim głos zabrał Sławomir Siwek, który odczytał list okolicznościowy od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. List od Ministra Obrony Narodowej odczytał Łukasz Kudlicki, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu kolejny mówca Minister Jan Józef Kasprzyk „Józef Piłsudski wielokrotnie wyrażał, iż oprócz czynu potrzebna jest myśl. Już w czerwcu 1919 roku, kiedy trwała wojna z bolszewikami podjęta została decyzja o stworzeniu właśnie ośrodka myśli. Takim ośrodkiem bowiem była, jest i będzie Centralna Biblioteka Wojskowa.” 

Przesłanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka odczytał zastępca Prezesa IPN prof. dr hab.  Krzysztof Szwagrzyk

Następnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił dr Tomasz Makowski, Dyrektor najważniejszej biblioteki w Polsce – Biblioteki Narodowej. Dr T. Makowski podkreślał znaczenie CBW dla rozwoju piśmiennictwa wojskowego w Polsce.

Kolejnym punktem gali było odznaczenie Medalem Pamiątkowym Centralnej Biblioteki Wojskowej osób zasłużonych dla Biblioteki.

Część oficjalną spotkania zakończyło wystąpienie Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej Wiesława Włodka, który dokonał uroczystej prezentacji okolicznościowej kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty wydanej z okazji 100-lecia Biblioteki. Ozdobną kartkę Prezes Wiesław Włodek złożył dla CBW na ręce Dyrektora dr. Jana Tarczyńskiego. Otrzymali go także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i mówcy: Minister Jan Józef Kasprzyk i dr Tomasz Makowski.

Drugą część spotkania stanowił koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą mjr. Pawła Joksa. Goście wysłuchali kompozycji utworów wojskowych, jak i rozrywkowych. Koncert zakończyło odegrane brawurowo „Happy birthday to you”.

Po koncercie goście udali się na spotkanie okolicznościowe na tarasach Zamku  Królewskiego.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 31fot. 32fot. 33fot. 34fot. 35fot. 36fot. 37fot. 38fot. 39fot. 40fot. 41fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28fot. 29fot. 30fot. 42
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych