Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Główna Książnica Wojska Polskiego - utworzona rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z 13 czerwca 1919 roku - obchodziła 100 lecie.
13.06.2019
13 czerwca, w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej przy ulicy Ostrobramskiej odbyło się uroczyste spotkanie okolicznościowe, połączone z otwarciem Galerii im. Wiktora Kochanowskiego oraz ekspozycji jubileuszowej.

Na uroczystość przybyło ponad 300 gości, wśród których, oprócz dyrekcji i pracowników Biblioteki, znaleźli się m.in.:

 • kombatanci i przedstawiciele organizacji powojskowych: płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari; płk Włodzimierz Cieszkowski, Prezes Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; płk Józef Koleśnicki, Honorowy Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Tadeusz Kurcyk, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”; Maciej Jarosiński, Skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
 • Sędzia Bogusław Nizieński, Przewodniczący Rady Kombatanckiej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kanclerz kapituły Orderu Orła Białego;
 • Maria Koc, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Adam Sęsoła i Anna Sobiesiak, zastępcy Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej;
 • dr Michał Wiater, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, reprezentujący Sekretarza Stanu w MON;
 • Arkadiusz Urban, reprezentujący Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panią Senator Annę Marię Anders;
 • Andrzej Melak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Jego Ekscelencja Stefan Gullgren, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Królestwa Szwecji;
 • Piotr Łukasz Andrzejewski, Sędzia Trybunału Stanu, członek kapituły Orderu Polonia Restituta;
 • płk Mirosław Demediuk, reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • dr Mateusz Szpytma, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentujący Prezesa IPN;
 • Anna Wilanek-Kińska, Zastępca Dyrektora Biura Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • gen. dyw. Adam Joks, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
 • gen. bryg. Jan Dziedzic;
 • płk  Robert Bajurski, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • płk Wiesław Grzegorzewski, reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa;
 • ks. prałat płk  dr Zbigniew Kępa, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego;
 • Jego Ekscelencja ks. płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy;
 • ks. mitrat płk Michał Dudicz, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego Wojska Polskiego;
 • wiceadm. Jan Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego;
 • płk Krzysztof Kozik, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego
 • insp. Sławomir Litwin i kom. Karol Woldan, reprezentujący Komendanta Głównego Policji;
 • płk Włodzimierz Paszkowski, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 • płk Andrzej Sidorowicz-Radzikowski, reprezentujący  Komendanta Służby Ochrony Państwa;
 • st. insp. Adam Morawski, reprezentujący Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei;
 • Robert Fekete, Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • płk dr Tomasz Kowalik, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON;
 • Kazimierz Haładaj, zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej;
 • płk  Artur Kuptel, reprezentujący Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych;
 • gen. bryg. Krzysztof Żabicki, Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • Jego Magnificencja gen. bryg.  dr hab. Tadeusz Szczurek, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Bożena Grabowska, reprezentująca Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych;
 • płk dr Jarosław Kowal, zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego;
 • płk dr Ireneusz Fura, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki;
 • dr Mateusz Glinowiecki, reprezentujący Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej, Pana Wiesława Włodka;
 • płk Dariusz Chodyna, Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 3964;
 • płk dypl.  Robert Kowalski, Dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego;
 • płk Andrzej Ryniak, Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2063
 • płk Grzegorz Kaliciak, Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej;
 • mjr Mirosław Janusek, reprezentujący Dowódcę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;
 • Krzysztof Falkowski, Prezes Agencji Mienia Wojskowego;
 • dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego;
 • dr Tadeusz Krawczak, Dyrektor Archiwum Akt Nowych;
 • płk Zbigniew Błażejewski, Dyrektor Drukarni Wydawnictw Specjalnych;
 • kmdr Wiesław Banaszewski, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych;
 • Izabela Szostak-Smith, zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy;
 • Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 • Piotr Gursztyn, Dyrektor ds. komunikacji Telewizji Polskiej S.A.;
 • Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia;
 • Filip Frąckowiak, zastępca Dyrektora TVP Polonia; 
 • Barbara Stasiak, Przewodnicząca Rady Fundacji „Damy Radę - z Kulturą!";
 • byli dyrektorzy Centralnej Biblioteki Wojskowej: płk prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, dr Andrzej Wesołowski, Krystyna Piwowarska.


Spotkanie rozpoczął Dyrektor dr Jan Tarczyński, witając gości w galerii Centralnej Biblioteki Wojskowej.  „To miejsce wyjątkowe – powiedział dr Tarczyński –  świadek wielu wystaw przygotowywanych przez pracowników Biblioteki. Wystaw prezentujących materiały z naszych zbiorów: książki, plakaty, rękopisy, dokumenty, mapy… Materiały wyjątkowo cenne i ważne dla historii oręża polskiego, tak jak eksponowane podczas dzisiejszej uroczystości. Na szczególną uwagę zasługują książki uratowane we wrześniu 1939 roku z płonącej po niemieckim nalocie siedziby CBW w Alejach Ujazdowskich 1/3. Ich ocalenie zawdzięczamy kustoszowi Wiktorowi Kochanowskiemu. Dzięki jego poświęceniu, niezwykłej odwadze i przytomności umysłu udało się uratować przeszło 8 tys. tomów najcenniejszych zbiorów bibliotecznych ”

Następnie Maksymilian Sokół-Potocki, zastępca dyrektora ds. informacji naukowej i opracowań zbiorów, zaprezentował życiorys kustosza Wiktora Kochanowskiego. 

Wiktor Kochanowski został patronem galerii Centralnej Biblioteki Wojskowej – w ceremonii nadania imienia oraz odsłonięci tablicy uczestniczyli: wicemarszałek Maria Koc, dr Michał Wiater, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON, gen. dyw. Adam Joks, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dr Jan Tarczyński oraz pomysłodawcy uczczenia postaci W. Kochanowskiego: starszy kustosz Wojciech Kuliński, kustosz Karolina Paćko, kustosz Katarzyna Stępniak.

W galerii im. Wiktora Kochanowskiego prezentowana była wystawa poświęcona historii Centralnej Biblioteki Wojskowej, której otwarcia dokonali:  wicemarszałek Maria Koc, dr Michał Wiater, gen. dyw. Adam Joks, dr Jan Tarczyński wraz z przedstawicielami twórców starszymi kustoszami: Beatą Czekaj-Wiśniewską, zastępcą Dyrektora CBW ds. promocji i ochrony zbiorów, Beatą Dymczyk i Małgorzatą Gwarą.

Po uroczystym otwarciu wystawy goście przeszli do Auli Głównej CBW, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Otwarcia tej części dokonał dr Jan Tarczyński, witając zgromadzonych gości. Po powitaniu głos zabrała wicemarszałek Maria Koc, która złożyła Pracownikom Biblioteki życzenia z okazji święta CBW. W kolejnym wystąpieniu Anna Sobiesiak, zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej, reprezentująca Ministra Obrony Narodowej, życzyła Centralnej Bibliotece Wojskowej i jej Pracownikom kolejnych owocnych 100 lat pracy. Jako kolejny głos zabrał Poseł Andrzej Melak. Odczytanych zostało także kilka spośród prawie 100 listów gratulacyjnych przesłanych na ręce Dyrektora z okazji Jubileuszu Biblioteki (kilka spośród nich prezentujemy poniżej).

O historii Centralnej Biblioteki Wojskowej opowiedziała Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca Dyrektora CBW ds. promocji i ochrony zbiorów. O bieżących zadaniach Biblioteki realizowanych na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych opowiedział dr Jan Tarczyński.

Następnie rozpoczęła się ceremonia dekoracji zasłużonych pracowników CBW medalami „Za zasługi dla obronności kraju”, której dokonała Anna Sobiesiak oraz dr Michał Wiater w asyście dr. Jana Tarczyńskiego.

Na zakończenie części oficjalnej Dyrekcja CBW wraz z prof. Wiesławem Grzegorczykiem, dokonali uroczystego odsłonięcia plakatu jubileuszowego. Autor plakatu opowiedział o inspiracjach, które towarzyszyły mu przy tworzeniu dzieła.

Wydarzenie zakończyło spotkanie okolicznościowe.

W Galerii Wiktora Kochanowskiego do końca sierpnia prezentowana jest wystawa okolicznościowa na 100-lecie CBW, na której eksponowane są ciekawe i cenne pamiątki z historii Biblioteki.
Zapraszamy do zwiedzania.


fot. 15fot. 38fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28fot. 29fot. 30fot. 31fot. 32fot. 33fot. 34fot. 35fot. 36fot. 37

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14

Tekst: KK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych