Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Pokaz filmu
23.05.2019
Z okazji 75 rocznicy bitwy 2 Korpusu Polskiego o masyw Monte Cassino we Włoszech, 21 maja o godzinie 11:00 w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbył się uroczysty pokaz filmu filmu "Generał polskich nadziei... Władysław Anders 1892-1970"

Film został zrealizowany przez Telewizję Polską w Roku Generała Władysława Andersa uchwalonym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku. Scenariusz autorstwa dr Jana Tarczyńskiego i dr hab. Tadeusza Kondrackiego zbudowany został na podstawie materiałów archiwalnych i konsultowany z Panią kapitan Ireną Anders, żoną Generała. Wszystkie teksty lektorskie i dialogi scen aktorskich mają walor historyczny.


Na pokaz, przygotowany w sali kinowej Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa, przybyło ok. 200 gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, członkowie organizacji kombatanckich i społecznych, a także podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej, oraz uczniowie szkół średnich i pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej.


Tadeusz Kurcyk, Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy",
Maciej Jarosiński, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący Kapituły Orderu Orła Białego,
Arkadiusz Urban, reprezentujący Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senator Annę Marię Anders,
Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Ryszard Czarnecki, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
gen. bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP,
płk Artur Gałecki, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
płk Tomasz Sieńko, reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
płk Krzysztof Łukawski, reprezentujący Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych,
JE ksiądz Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
płk Mieczysław Kacperski, reprezentujący Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
płk SOP Maciej Lewiński, reprezentujący Komendanta Służby Ochrony Państwa,
insp. Dariusz Matusiak, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
st. kpt. Krzysztof Batorski i kpt Piotr Janiak, przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
Waldemar Zubek, Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON,
płk Zbigniew Guzowski, dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych, reprezentującego Przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
dr Zbigniew Siemieńec, reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej,
płk Michał Lasak, reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
mjr Piotr Kaniosz, kpt. Dominika Skrzypczak, kpt. Olena Slobodaniuk i kpt. Linas Masiulis, przedstawiciele Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej z Lublina
dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i zastępca dyrektora Witold Głębowicz,
Mirosław Zientarzewski, Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki,
Sławomir Frątczak, Kierownik Muzeum Katyńskiego,
Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski,
Jacek Pawłowicz, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
Mariusz Dawid, Dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.,
Piotr Gursztyn, Dyrektor ds. komunikacji Telewizji Polskiej S.A.,
dr Stanisław Królak, zastępca dyrektora TVP Historia,
Jacek Kubielski, reprezentujący prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.


Przybyłych gości powitał pomysłodawca filmu, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, następnie list od Anny Marii Anders, córki Generała, skierowany do uczestników pokazu filmowego odczytał Arkadiusz Urban. Kolejnymi mówcami byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którzy w swoich przemówieniach podkreślili istotną rolę generała broni Władysława Andersa w działaniach na rzecz Polski i Polaków w świecie, także po II wojnie światowej. Warto dodać, że jednym z żołnierzy II Korpusu Polskiego był późniejszy ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.


Pokazowi filmu towarzyszyła wystawa "Monte Cassino w rysunkach i szkicach Zygmunta Turkiewicza" przygotowana przez pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej.


Tekst M.B.
Zdjęcia M.M.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych