Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Finał konkursu szkolnego nt.
17.05.2019

W dniu 17 czerwca 2019 roku, w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdury w Starachowicach, odbył się finał 15. edycji konkursu szkolnego nt. "Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego. Wychowanie do patriotyzmu. Wychowanie do świętości", zorganizowany przez tamtejszą Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II i Muzeum. Konkurs składał się z dwóch części - plastycznej i „humanistycznej” (teksty). Początkowo pomyślany jako inicjatywa lokalna, obecnie konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich noszących imię Jana Pawła II w całym regionie. To bardzo dobry pomysł, bowiem w Konkursie wzięły udział także dzieci z małych miejscowości Świętokrzyskiego.


Powitania gości i otwarcia spotkania dokonały: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Agnieszka Samsonowska i Wioletta Sobieraj, wicedyrektor "Ekomuzeum".


W programie uroczystości znalazły się: występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach, wykład dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego z Delegatury IPN w Kielcach nt. "Jan Paweł II dla Polski, Europy i Świata" , ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pt. "Jan Paweł II a Wojsko Polskie". Wystawa według scenariusza dr Joanny Kurczab, st. Kustosza w Ośrodku Informacji Naukowej CBW, na 20 planszach przedstawia materiały pochodzące głównie ze zbiorów CBW.


Miejsce konkursu szkolnego "Święty Jan Paweł II - syn oficera Wojska Polskiego" nie jest przypadkowe. Uroczystość odbyła się w działającym od 2001 r. w Starachowicach Muzeum Przyrody i Techniki, na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych. Fabryki, w której powstał jedyny w swoim rodzaju pojazd - Papamobile, na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.


Muzeum, dzięki garstce oddanych pracowników z Wiolettą Sobieraj, zastępczynią dyrektora na czele, prowadzi wielowątkową działalność kulturalną, historyczną i archeologiczną, nawiązującą do najstarszych w Polsce tradycji hutnictwa i przemysłu, także o charakterze wojskowym. Prowadząc działalność bieżącą, Muzeum równocześnie zajmuje się, zresztą z powodzeniem, restauracją dawnych budynków, pomieszczeń i urządzeń przemysłowych, rozsianych na obszarze 8 ha. "Odzyskane" w ten sposób obiekty, sukcesywnie wzbogacają przestrzeń użytkową tej placówki.


W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, oraz pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych dr Adam Gałkowski, który wraz ze starostą starachowickim Piotrem Babickim, wręczył nagrody, wyróżnienia i dyplomy, a następnie dokonał otwarcia wystawy.Tekst: Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Zdjęcia: Wioletta Sobieraj, wicedyrektor Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" i dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych