Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Wystawa
14.05.2019
10 maja o godzinie 12:00 w galerii plenerowej Polskiego Radia Lublin i Oddziału Telewizji Polskiej w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Od Ordynariatu Polowego do Biskupstwa Polowego”, którą można oglądać do końca maja.

Ekspozycja została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową, przy współpracy Ordynariatu Polowego, z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu Stulecia Duszpasterstwa Wojskowego. Wystawa ma charakter ruchomy, Lublin jest pierwszym miastem na szlaku jej "pielgrzymki" po kraju. Inauguracja nastąpiła w stolicy w marcu br. w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie.


Na wernisaż, przygotowany w głównym studio TVP w Lublinie przybyło ponad 170 zaproszonych gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, członkowie organizacji kombatanckich i społecznych, a także podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej i kadeci klas mundurowych.


JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego,

gen. bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP,

mjr Andrzej Muda, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

płk. Wiesław Grzegorzewski, reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej,

komisarz Leszek Wielgosz, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,

Waldemar Podsiadły, reprezentujący wojewodę lubelskiego,

Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego,

Sebastian Trojan, członek zarządu województwa lubelskiego,

Zdzisław Niedbała, reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin,

ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, reprezentujący JE Arcybiskupa - Metropolitę Lubelskiego,

ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew KĘPA, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego,

ppłk. Zbigniew Tarka, reprezentujący szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie,

płk. Arturas Jasinkas, zastępca dowódcy Zastępca Dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie,

ppłk. Zbigniew Krzyszczak, reprezentujący dowódcę 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

płk Adam Wetoszka, profesor Lotniczej Akademii Wojskowej, reprezentujący JM Rektora – Komendanta LAW.

Paweł Skok, przedstawiciel prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,

Mariusz Dawid, dyrektor Pionu Filatelistyki reprezentujący prezesa Poczty Polskiej,

Stowarzyszenie weteranów Działań Poza Granicami Państwa z koła nr 50 reprezentowali: Kazimierz Jóźwik - prezes, Ryszard Ziemba - z-ca prezesa oraz Włodzimierz Drewniak – sekretarz.

Maciej Biernat, Starszy Kustosz, Kierownik Działu Opracowań Zbiorów.


Przybyłych gości powitali: Dyrektor - Redaktor Naczelny TVP S.A. Oddział w Lublinie Ryszard Montusiewicz i Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński. Następnie głos zabrali Prezes Radia Lublin Mariusz Deckert, JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek oraz Zbigniew Wojciechowski wicemarszałek województwa lubelskiego.


Po oficjalnych przemówieniach JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek uhonorował medalami okolicznościowymi Ordynariatu Polowego Dyrektora Redaktora Naczelnego TVP A.A. Oddział w Lublinie Ryszarda Montusiewicza oraz Prezesa Radia Lublin, Mariusza Deckerta.


W czasie wernisażu goście zgromadzeni w studiu telewizyjnym mieli okazję zapoznać się z wystawą, prezentowaną na telebimie. Uroczystość zakończyło spotkanie pokoleń w gmachu lubelskiego ośrodka TVP SA.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14

fot. Weronika Pawlak/Polskie Radio Lublin
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych