Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej
18.04.2019
W ramach Resortowej Sieci Bibliotecznej Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 2-5 kwietnia 2019 roku zorganizowała w Toruniu XV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele wojskowych placówek informacyjnych oraz bibliotek innych służb mundurowych:
-    Akademii Wojsk Lądowych,
-    Akademii Marynarki Wojennej,
-    Wojskowej Akademii Technicznej,
-    Akademii Sztuki Wojennej,
-    Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
-    Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,
-    Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,
-    Wojskowego Centrum Geograficznego,
-    Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych,
-    Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych,
-    Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
-    Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego,
-    Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej,
-    Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki,
-    Centrum Szkolenia Logistyki,
-    Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego,
-    Dowództwa 1 Brygady Logistycznej,
-    15 Brygady Zmechanizowanej,
-    9 Brygady Wsparcia Dowództwa Generalnego Rodzajów Wojsk,
-    31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
-    15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego,
-    5 Pułku Chemicznego,
-    2 Pułku Inżynieryjnego,
-    Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
-    22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej,
-    Klubu Marynarki Wojennej,
-    Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
-    Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Celem XV Forum, zorganizowanego w roku jubileuszu 100-lecia istnienia Centralnej Biblioteki Wojskowej, było podjęcie tematu zawodu bibliotekarza – pracownika wielofunkcyjnego centrum informacji, jakim jest współczesna biblioteka (cechy, wizerunek, kompetencje, rola, status zawodowy, jakość oferowanych usług itp.) oraz znalezienie odpowiedzi na pytania: jak dziś postrzegany jest zawód bibliotekarza, zarówno przez samych zainteresowanych, jak i społeczeństwo, jakie zadania, wyzwania i problemy (stereotypy) stoją dziś przed pracownikami bibliotek?

W dniu wyjazdu, jeszcze przed oficjalnym otwarciem obrad, uczestnicy Forum udali się z wizytą do Książnicy Płockiej, gdzie obejrzeli wystawę i wysłuchali wykładu przygotowanego przez Joannę Banasiak – dyrektora Książnicy, a następnie zwiedzili bibliotekę.

Drugi dzień Forum, tuż po oficjalnym otwarciu, rozpoczął się sesją pt. Bibliotekarz na miarę czasów, którą poprowadziła Beata Czekaj-Wiśniewska, Zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, podczas której dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG omówiła zagadnienia związane z funkcjami społecznymi pracowników bibliotek, w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych. Henryk Hollender – dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego zwrócił uwagę na status zawodu bibliotekarza, obecną sytuację i perspektywy rozwoju, zwłaszcza w kontekście Ustawy 2.0. Kierownik Biblioteki Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Karolina Kamińska wraz z Magdaleną Kowalczyk przybliżyły uczestnikom Forum temat roli bibliotekarza – pracownika biblioteki fachowej. Anna Delimat, bibliotekarz – nauczyciel, zajęła się wizerunkiem bibliotekarza w wybranych współczesnych utworach literackich, natomiast dr Rafał Bodarski – Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej przybliżył zebranym temat dotyczący kwalifikacji i kompetencji bibliotekarza w kontekście społeczeństwa informacyjnego.

Sesję poświęconą jubileuszowi Centralnej Biblioteki Wojskowej pt. Między dawnymi a nowymi laty, czyli 100 lat CBW poprowadziła Bożena Grabowska, Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Wojsk Lądowych. Beata Czekaj-Wiśniewska w swojej prezentacji pokazała jak Centralna Biblioteka Wojskowa zmieniała się by dostosować się do współczesnych wymogów. Starszy kustosz Małgorzata Gwara i kustosz Karolina Paćko, pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych zajęły się przedwojennymi losami CBW, natomiast st. kust. Grzegorz Kuba przedstawił uczestnikom powojenne dzieje CBW – począwszy od odtwarzania niemalże całkowicie zniszczonego księgozbioru, a skończywszy na powołaniu do życia biblioteki cyfrowej „Zbrojowni@”.

Sesję zakończyły dwa wystąpienia pracowników CBW: st. kust. dr Agnieszka Werens opowiedziała o stresie w pracy bibliotekarza – przyczynach, objawach i sposobach radzenia sobie z tym problemem, a st. kust. Zofia Kunert przedstawiła różne formy oddziaływania na odbiorcę poza biblioteką.

Trzeciego dnia odbyła się sesja szkoleniowo-warsztatowa pt. Bibliotekarz – pracownik wielofunkcyjnego centrum informacji, z następującej tematyki:
a)    Deskryptory BN – nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych, prowadzone przez Wojciecha Kowalewskiego, przewodniczącego Rady Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemu Sowa;
b)    Narzędzia open source przydatne w pracy bibliotekarza, prezentowane przez kust. Marylę Wlazłowską, pracownika Działu Automatyzacji Procesów Bibliotecznych CBW;
c)    Cyberprzestrzeń. Aktualne zagrożenia i podatności, przygotowane przez Tadeusza Harlę z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Czwartego dnia Forum uczestnicy zapoznali się z działalnością Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie zaprezentowano model funkcjonowania nowoczesnej biblioteki o charakterze naukowym, a także przedstawiono, w formie wykładu i wystawy gablotowej, niezwykle cenne przykłady zbiorów specjalnych. Ponadto w dalszej części spotkania bibliotekarze wojskowi mogli zapoznać się z programem i kierunkami kształcenia studentów Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UMK, spotkanie poprowadził dr inż. Mariusz Jarocki, Zastępca Dyrektora Instytutu.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom XV Forum za obecność, zaangażowanie oraz aktywność i już dziś zapraszamy do udziału w XVI Forum, które odbędzie się w 2020 roku.

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych