Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Spotkanie wielkanocne
15.04.2019
11 kwietnia 2019 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, odbyło się spotkanie okolicznościowe dyrekcji i pracowników CBW z udziałem ponad 100 zaproszonych gości.

Wydarzenie to, zorganizowane przez dyrekcję Biblioteki oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojska przy CBW, zaszczycili swoją obecnością: Jego Ekscelencja ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja bp płk Mirosław Wola, Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy, ks. płk Aleksy Andrejuk, zastępca Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, reprezentujący Prawosławnego Ordynariusza WP.

 

Specjalnie na tę okazję przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury oraz organizacji społecznych i związkowych, a wśród nich m.in.:

dr hab. Paweł HUT, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciecha Skurkiewicza,

Jan Józef KASPRZYK, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Arkadiusz URBAN, reprezentujący Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator RP Annę Marię Anders,

Piotr Łukasz ANDRZEJEWSKI, Sędzia Trybunału Stanu, członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski,

Bogusław NIZIEŃSKI, Sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Rady Kombatanckiej przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kanclerz kapituły Orderu Orła Białego,

gen. bryg. Jan DZIEDZIC, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

płk Piotr KACZMAREK, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

płk Paweł LEWANDOWSKI, reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

Mariusz TELEPKO, reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej,

płk Mariusz ZIELIŃSKI, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

mjr Agnieszka DĄBROWSKA, reprezentująca Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych,

por. Aleksander CZYŻOWICZ, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

płk Mariusz BEDNARZ, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,

nadkom. Krzysztof MUSIELAK, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,

płk Krzysztof KOZIK, doradca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i mjr Norbert PAPROCKI, zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa SWW,

gen. SW Paweł NASIŁOWSKI, pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Dozoru Elektronicznego,

JM gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej,

JM gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej,

JM gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK, Rektor-Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,

prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

płk lek. Jarosław KOWAL, Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, reprezentujący Dyrektora WIM,

płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,

płk dypl. Robert KOWALSKI, Dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego,

Wiesław WŁODEK, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej,

prof. Gertruda UŚCIŃSKA, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

Maciej PODCZASKI, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego,

ppłk Mariusz MUSKUS, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów,

ppłk Andrzej KOSIERADZKI, Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Praga,

dr Adam BUŁAWA, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego oraz Witold GŁĘBOWICZ, zastępca Dyrektora,

Sławomir Z. FRĄTCZAK, Kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddział Muzeum Wojska Polskiego,

płk dr Jacek MACYSZYN, kierownik Muzeum Ordynariatu Polowego,

Zbigniew CZAPLICKI, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Zenon JAGIEŁŁO, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska,

 

Spotkaniu wzięli też udział weterani i przedstawiciele środowisk kombatanckich:

płk Bronisław MACIASZCZYK, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,

płk Włodzimierza CIESZKOWSKI, Prezes Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,

płk Waldemar KRUSZYŃSKI, Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,

Maciej JAROSIŃSKI, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Tadeuszem KURCYK, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy",

płk pil. Kazimierzem POGORZELSKI, Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich.

 

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania wspomnień chorążego Jana Bełcikowskiego o wojennych Świętach Wielkiej Nocy w Wilnie 19 kwietnia 1919 roku. Następnie dyrektor CBW dr Jan Tarczyński, wraz z przedstawicielką NSZZ Pracowników Wojska przy CBW Krystyną Kozą powitali gości, nawiązując także do 100-lecia Głównej Książnicy Wojska Polskiego, przypadającej w tym roku.

 

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON dr. hab. Paweł Hut, który złożył życzenia w imieniu Sekretarza Stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza oraz kierownictwa DEKiD MON. Dyrektor Departamentu podziękował dyrektorowi i pracownikom CBW za wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania polskiej historii, tradycji i kultury a także naszych dokonań militarnych, zamierzchłych i współczesnych, z czego Główna Książnica Wojska Polskiego jest znana powszechnie.

 

Następnie Minister Jan Józef Kasprzyk, nawiązując do odczytanych wspomnień, przypomniał, że Wielkanoc 1919 roku to czas, gdy splatała się radość ze Zmartwychwstania Chrystusa z radością z odzyskanej wolności i powrotu Wilna, miasta Marszałka Józefa Piłsudskiego, do Polski. Podziękował także Centralnej Bibliotece Wojskowej za działania integracyjne na płaszczyźnie wojsko - środowisko cywilne, zwłaszcza młodzież oraz przywracanie w społecznej świadomości ważnych wydarzeń historycznych.

 

Kolejnym punktem spotkania było odznaczenie przez JE gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, pracowników Biblioteki medalami okolicznościowymi 100 lecia Ordynariatu Polowego, za udział w pracach nad prekursorską wystawą plenerową "Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego", prezentowanej w marcu w Galerii Plenerowej Łazienki Królewskie.

 

Następnie JE ksiądz Biskup Polowy Wojska Polskiego złożył życzenia wszystkim obecnym i ich bliskim oraz wygłosił świąteczne przesłanie, w którym pochwalił niezwykłą aktywność Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz zwrócił uwagę na potrzebę wielkanocnej refleksji i spojrzenia w głąb samego siebie. Nawiązując do słów Ministra J. J. Kasprzyka podkreślił, że najważniejsze jest bycie razem i wspólne działanie dla dobra ogólnego, co - jak stwierdził - CBW czyni od lat.

 

Okolicznościowe homilie wraz z życzeniami świątecznymi wygłosili także: JE ks. bp Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy oraz ks. płk Aleksy Andejuk, w imieniu Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

 

Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek, złożył na ręce dyrektora CBW dr. Jana Tarczyńskiego, najbliższego długoletniego współpracownika b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, niezwykły dar: oprawiony blok znaczków pocztowych prezentujących postaci 6 konstytucyjnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, w wyniku dyktatu jałtańskiego zmuszonych do pracy dla Ojczyzny poza jej granicami.

 

Część oficjalną zakończyło wystąpienie płk. Włodzimierza Cieszkowskiego, Prezesa Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który dziękował Głównej Książnicy Wojska Polskiego za wieloletnie podejmowanie inicjatyw integrujących różne środowiska.

 

Po wystąpieniach odbyło się tradycyjne składanie życzeń indywidualnych, a następnie spotkanie przy wielkanocnym stole.

 

Z okazji uroczystości specjalne listy okolicznościowe nadesłali m.in.: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28fot. 29fot. 30fot. 31


Tekst: KK
Zdjęcia: MM

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych