Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawicieli CBW w VII Dniach Książki Dawnej na UKSW
09.04.2019
 

„Dawna książka szkolna i akademicka” jest tematem tegorocznej edycji Dni Książki Dawnej. 8 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prezentowanej przy Auli św. Jana Pawła II w Nowym Gmachu w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Dni Książki Dawnej to impreza cykliczna, której celem jest upowszechnienie w środowisku akademickim i naukowym problematyki związanej z księgozbiorami historycznymi. Głównym elementem wydarzenia jest wystawa dawnych książek ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW (inkunabułów, rękopisów, starych i nowych druków).  Wystawom w poszczególnych latach towarzyszyły wykłady, sympozja i konferencje.


W tym roku na ekspozycji znalazły się starodruki - dawne podręczniki m.in. „Processus iudiciarius” Jakuba Janidły z 1606 roku oraz „Filozofia chrześcijańska o początkach praw naturalnych” Samuela Chrościkowskiego z 1766 r., przeznaczona dla uczniów Collegium Nobillium w Warszawie.
Uwagę zwraca również dzieło o charakterze encyklopedycznym, opracowane przez  arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Władysława Łubieńskiego „Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych”, wydane we Wrocławiu 1740 r.; to kompendium wiedzy geograficzno-historycznej o ówczesnym świecie, służyło za podręcznik geografii synom króla Augusta III. 
Zaprezentowano także publikacje XX-wieczne wydane przez Armię Polską na Wschodzie, a przekazane Bibliotece UKSW przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie, m.in.  „Vade-mecum żołnierza-kierowcy”, opracowane przez Stanisława Szyndlera i Michała Wąsowicza (Palestyna 1943 r.) oraz „Polskim szlakiem:  książka dla żołnierza polskiego” – podręcznik opracowany przez Janinę Pilatową (Palestyna 1944 r.).

Otwarciu wystawy towarzyszyły trzy prelekcje: dr Joanny Dimke-Kamoli (UAM) poświęcone sztuce kaznodziejskiej we włoskich podręcznikach przełomu XVI/XVII wieku, prof. dr. hab.  Andrzeja Dąbrówki (IBL PAN), który mówił o najstarszym szkolnym polskim podręczniku - „Komentarzu do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem” Jana z Dąbrówki z XV wieku oraz dr. hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik na temat dwujęzycznego polsko-łacińskiego podręcznika „Elementaria” Macieja Wirzbięty z 1575 r.

Organizatorami przedsięwzięcia są Biblioteka Główna oraz Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

Z ramienia CBW, w wydarzeniu uczestniczyli: pełnomocnik Dyrektora Biblioteki ds. naukowych, dr Adam Gałkowski oraz pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych: starszy kustosz Małgorzata Gwara i kustosz Katarzyna Stępniak.

Tekst: M.G, K.S.
Foto: M.G.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych