Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Pokaz specjalny filmów o Wojskach Obrony Terytorialnej
13.03.2019
12 marca 2019 roku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbył się pokaz specjalny filmów dokumentalnych "Obrona Terytorialna. Wczoraj, dziś jutro" i "Ja, Terytorials".

Prezentowane filmy, ukazujące najmłodszy rodzaj wojsk w polskich Siłach Zbrojnych - Wojska Obrony Terytorialnej, zostały zrealizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Telewizję Polską Oddział w Lublinie, przy współpracy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, z przeznaczeniem do emisji w centralnych antenach Telewizji Polskiej.


Na spotkanie przybyło blisko 250 gości, wśród których znaleźli się m.in.:
- Andrzej Melak, Poseł na Sejm RP,
- Łukasz Podlewski, doradca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, reprezentujący Sekretarza Stanu Wojciecha Skurkiewicza,
- Arkadiusz Urban, doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentujący Sekretarza Stanu Annę Marię Anders,
- płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,
- gen. bryg. Jan Dziedzic, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- gen. bryg. Krzysztof Żabicki, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- gen. bryg. Artur Dębczak, Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentujący Dowódcę WOT,
- płk Mirosław Jeziorek, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- ppłk Renata Filipek i mjr Norbert Paprocki, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
- płk Sławomir Cichocki, reprezentujący Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
- płk SOP Zbigniew Adamowicz, reprezentujący Szefa Służby Ochrony Państwa,
- mjr SW Krystiana Głyżewski, reprezentujący Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
- nadkom. Krzysztof Musielak, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
- Waldemar Zubek, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON,
- płk Andrzej Różyński, Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych (P2) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- Krzysztof Falkowski, Prezes Agencji Mienia Wojskowego,
- płk Piotr Bawoł, reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
- płk Marek Pytel, reprezentujący Komendanta-Rektora Akademii Wojsk Lądowych,
- płk dr Zdzisław Małkowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
- płk Andrzej Wasilewski, Dowódca 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej,
- płk Grzegorz Kaliciak, Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej,
- płk Piotr Calak, Komendant 2 Regionalnej Bazy Logistycznej,
- płk Andrzej Ryniak, Dowódca JW. 2063,
- ppłk Mariusz Muskus, Komendant Wojskowej Komedy Uzupełnień Warszawa-Mokotów,
- kmdr Wiesław Banaszewski, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
- Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia,
- Justyna Garbarczyk, Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
- Jolanta Lasocka, reprezentująca Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej,
- Roman Matuszewski, Główny Inwentaryzator Muzeum Wojska Polskiego,
- Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."
- Maciej Jarosiński, Skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Najliczniejszą grupę stanowiła kadra nauczycielska i uczniowie szkół średnich z Warszawy i okolic: 76 Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Liceum Ogólnokształcącego z Puszczy Mariańskiej.


Spotkanie rozpoczął dr Jan Tarczyński, Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: Co jest magicznego w Wojskach Obrony Terytorialnej, że będąc w centrum uwagi społecznej przyciągają do służby ludzi młodych, często spełniających się w innych dziedzinach życia. Co jest w nich niezwykłego, że stają się przedmiotem działań filmowców? Nie odnosząc się do aspektu militarnego mam wrażenie, że to właśnie idea WOT-u, a więc społeczna służba Polsce i bliźnim, realizowana w klimacie poszanowania munduru i wierności zasadom, reprezentowanym przez patronów 5–tego rodzaju wojsk i jego brygad, jest częścią odpowiedzi na to pytanie. Pozostaje jeszcze dodać elementy psychologiczne, jak przywiązanie do swojej „małej ojczyzny”, którą często żołnierz WOT-u zna jak przysłowiową „własną kieszeń” i chęć sprawdzenia siebie w różnych uwarunkowaniach, ale ku pożytkowi społecznemu. Ważna tu jest także podświadoma dążność człowieka do bycia częścią uporządkowanej społeczności, realizującej istotne zadania pod komendą najlepszych. Osobiste osiągnięcia w służbie dowódcy WOT, Pana generała dywizji Wiesława Kukuły czy też jego zastępcy i dowódców Brygad, są nie tylko podstawą autorytetu i ważnym elementem etosu tego rodzaju wojsk, ale także przykładem do naśladowania dla żołnierzy. Jeżeli dodamy do tego nowoczesne uzbrojenie i wyekwipowanie, odpowiadające wyobrażeniu młodego człowieka o wojskowej służbie, to otrzymujemy spójny i atrakcyjny przekaz, który warto upowszechniać.


Następnie głos zabrał Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Artur Dębczak, po którym wystąpił Dyrektor TVP Historia Piotr Legutko.


Po projekcji filmów nastąpiła prezentacja przybyłych na uroczystość przedstawicieli autorów i realizatorów: Wojciecha Kulińskiego (CBW) - autora scenariusza filmu "Obrona Terytorialna wczoraj, dziś, jutro", Leszka Wiśniewskiego (TVP Lublin) - reżysera obu dokumentów, Norberta Wicińskiego (TVP Lublin) - operatora dźwięku i Marii Mazurek (TVP Lublin) - producenta, którym za profesjonalizm i zaangażowanie podziękowali dr Jan Tarczyński i gen. bryg. Artur Dębczak.


Pokaz zakończyło spotkanie okolicznościowe w kuluarach Klubu DGW.


Film "Obrona Terytorialna wczoraj, dziś, jutro" to materiał, w którym została pokazana m.in. historia ważna, choć nieco zapomniana - jednostek Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej, w szeregach której żołnierze ochotnicy we wrześniu 1939 roku bohatersko walczyli w obronie Ojczyzny.


Drugi z filmów - "Ja Terytorials" - stanowi sugestywny zapis służby żołnierza 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, która jest przykładem wzorowego wypełniania obowiązków obywatela względem ojczyzny. Bohaterem filmu jest ratownik medyczny z Radomia, a jednocześnie strażak - ochotnik w gminie Jedlna-Letnisko, zapalony taternik. Film pokazuje, że przygoda z wojskiem, służba którą bohater potraktował jako motyw przewodni swojego życia, może być udziałem każdego młodego Polaka.


WEJŚCIE DO GALERII


Tekst: RCh
Zdjęcia: Andrzej Wysocki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych