Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Otwarcie wystawy z okazji jubileuszu Stulecia Duszpasterstwa Wojskowego
08.03.2019
8 marca 2019 roku w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego".

Ekspozycja została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową, przy współpracy Ordynariatu Polowego, z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu Stulecia Duszpasterstwa Wojskowego. Partnerami wydarzenia byli: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz TVP Historia.


Na wernisaż przybyło liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, członkowie organizacji kombatanckich i społecznych, a także podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej oraz pracownicy CBW.


Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.:
- Andrzej Melak, Poseł na Sejm RP,
- Sławomir Siwek, doradca Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujący Marszałka Sejmu,
- JE abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce,
- płk Bronisław Maciaszczyk, Prezes Stowarzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari,
- płk Mirosław Demediuk, reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- gen. broni Michał Sikora, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, reprezentujący Szefa Sztabu,
- gen. bryg. Wojciech Grabowski, Inspektor Wojsk Lądowych, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego,
- ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- gen. bryg. Artur Dębczak, Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentujący Dowódcę WOT,
- płk Mariusz Zieliński, reprezentujący Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
- płk Mirosław Jeziorek, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- mjr Norbert Paprocki, reprezentujący Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
- insp. Iwona Kuc, reprezentująca Komendanta Głównego Policji,
- Bogdan Ścibut, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
- dr Józef Hałyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei,
- Ireneusz Truszkowski, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Szkocji,
- płk dr hab. Sławomir Augustyn, Pierwszy Zastępca Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
- JM gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz, Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej,
- płk Andrzej Giga, reprezentujący Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
- ppłk dr Józef Ledzianowski, reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych,
- prof. Wiesław Jan Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- prof. Edward Malak, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
- płk prof. Henryk Zieliński, reprezentujący Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego,
- płk dr hab. Mirosław Kowalski, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
- płk dr Zdzisław Małkowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie,
- płk Andrzej Gruszka, reprezentujący Dowódcę Jednostki Wojskowej GROM,
- płk Andrzej Rytwiński, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
- płk Mariusz Muskus, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów,
- insp. Marcin Szyndler, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji,
- nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP,
- kmdr Wiesław Banaszewski, Przewodnicząc Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
- Mariusz Dawid, Dyrektor Biura Filatelistyki Poczty Polskiej,
- Artur Więckowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży Poczty Polskiej,
- Krzysztofa Górski, Dyrektor Zarządzający Pionem Strategii i Rozwoju Poczty Polskiej,
- Tadeusz Płużański, reprezentujący Dyrektora TVP Historia,
- Dariusz Szymański, Zastępca Burmistrza Wołomina,
- Lesław Krzewski, reprezentujący Dyrektora Muzeum - Zamku Królewskiego w Warszawie.


Spotkanie rozpoczął wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Antoni Krzysztof Sobczak, reprezentujący gospodarza miejsca i partnera wydarzenia, po czym przybyłych gości powitał dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, dziękując także pracownikom CBW za przygotowanie wystawy.

W swoim wystąpieniu dr Jan Tarczyński podkreślił, że 100 lecie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, upamiętnione dzisiejszą wystawą, to przede wszystkim ogrom dokonań księży – żołnierzy, którzy pod kierunkiem biskupów polowych stworzyli sprawną organizację, służącą Bogu, Polsce i bliźnim. Żadnej nagrody dać im za tę służbę nie możemy, ale trzeba przypomnieć ponadczasową ideę ich działań. Nadzwyczaj trafnie sformułował to kapelan Armii Krajowej, późniejszy Prymas Tysiąclecia. Stefan Kardynał Wyszyński, napisał przed laty: "Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska! (...) Po Bogu więc nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I choćby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców".


Po powitaniu głos zabrał JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, dziękując organizatorom wydarzenia i autorom wystawy za działania upowszechniające istotne znaczenie i dokonania polskiego duszpasterstwa wojskowego, po czym doradca Marszałka Sejmu RP Sławomir Siwek odczytał list okolicznościowy Marszałka Marka Kuchcińskiego. Następnie wystąpił JE abp Salvatore Pennacchio, a w kolejnym wystąpieniu głos zabrał red. Tadeusz Płużański, przedstawiciel TVP Historia, partnera wydarzenia, Po przemówieniach odbyło się oficjalne otwarcie wystawy, którego dokonali: JE abp Salvatore Pennacchio, JE bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, gen. broni Michał Sikora i dr Jan Tarczyński. Spotkanie zakończyło zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie jej autorów.


Wystawę, zlokalizowaną na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, można oglądać do 31 marca 2019 roku.


WEJŚCIE DO GALERII


Tekst: RCh
Zdjęcia: MM
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych