Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
20 rocznica przystąpienia Polski do NATO
12.03.2019
12 marca 1999 roku Rzeczpospolita Polska została formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).

Wiele było przyczyn, dla których Polska, po rewolucyjnych zmianach lat osiemdziesiątych, weszła na drogę prowadzącą do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Za jedną z podstawowych uznać należy dążenie Polaków do zapewnienia swemu krajowi stabilizacji i bezpieczeństwa, których od ponad trzech wieków nie miała, a także rozwoju w otoczeniu bliskim kulturowo.


13-15 września 1990 roku Sekretarz Generalny NATO Manfred Wörner po raz pierwszy złożył wizytę w Polsce. 20 grudnia 1991 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy (NACC) z udziałem ministrów spraw zagranicznych i przedstawicieli 16 członków NATO oraz 9 państw z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Rada stała się forum współdziałania NATO z państwami uwolnionymi od sowieckiej hegemonii oraz krajami posiadającymi status państw neutralnych.


7 października 1992 roku Premier Rzeczpospolitej Polskiej Hanna Suchocka złożyła wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Podczas spotkania z Sekretarzem Generalnym NATO Manfredem Wörnerem, polska premier przekazała deklarację o woli wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz oświadczyła: "Polska będzie w stanie przystąpić do NATO wcześniej niż do EWG."


19 stycznia 1994 roku na szczycie w Brukseli Sekretarz Generalny NATO przedstawił państwom Europy Środkowej i Wschodniej, w tym powstałym po rozpadzie ZSRR, propozycję współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace, PfP). Program stwarzał możliwość wspólnych ćwiczeń wojskowych, udziału w operacjach pokojowych i humanitarnych oraz konsultacje partnerów z NATO w razie zagrożenia ich bezpieczeństwa. 5 lipca 1994 roku Polska i NATO przyjęły Indywidualny Program Partnerstwa (IPP). Polska była pierwszym z państw programu Partnerstwa dla Pokoju, które uzgodniło z Sojuszem ten program.


8 lutego 1996 roku Ministrowie Obrony i Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej we wspólnym liście do Sekretarza Generalnego NATO oficjalnie przyjęli, wystosowane przez Sojusz 29 stycznia 1996 roku zaproszenie do rozpoczęcia z NATO dialogu indywidualnego.


8 lipca 1997 roku na szczycie szefów państw i rządów NATO w Madrycie podjęto decyzję o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do rozmów w sprawie członkostwa w Sojuszu. Decyzja ta zawarta została w "Deklaracji o Euroatlantyckim Bezpieczeństwie i Współpracy".


16 grudnia 1997 roku w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali Protokoły Akcesyjne dla Polski, Czech i Węgier. Protokoły te w 1998 roku, stanowiły przedmiot ratyfikacji w szesnastu krajach Sojuszu.


10 lipca 1997 roku. Wizyta w Warszawie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona oraz Sekretarza Stanu USA Madeleine Albright. Amerykański prezydent dwa dni po madryckim szczycie oficjalnie deklarował: "(...) Polska została właśnie zaproszona do NATO (...). Na placu Zamkowym w Warszawie swe emocjonalne przemówienie Bill Clinton kończy słowami ...nic o was bez was (...)."


29 stycznia 1999 roku Sekretarz Generalny NATO, Javier Solana wystosował do Polski, Czech i Węgier formalne zaproszenia do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego.


17 lutego 1999 roku Sejm i Senat RP przyjęły ustawę o ratyfikacji przez Polskę Traktatu Północnoatlantyckiego. 18 lutego ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i weszła w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 19 lutego 1999 roku.


12 marca 1999 roku w Independence, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Geremek oraz ministrowie spraw zagranicznych Czech i Węgier, przekazali na ręce Sekretarza Stanu USA Madeleine Albright dokumenty akcesyjne, które miały być dołączone do Traktatu Waszyngtońskiego. Z tą chwilą Polska, Czechy i Węgry stały się formalnie członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego.


16 marca 1999 roku w siedzibie NATO w Brukseli odbyła się ceremonia powitania trzech nowych państw członkowskich, w której uczestniczyli premierzy: Polski, Jerzy Buzek, Czech, Milosz Zeman i Węgier, Viktor Orban. Flagi nowych sojuszników zostały podniesione na maszty obok flag dotychczasowych członków NATO, a następnie premierzy wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Po raz pierwszy zajęli stałe miejsca przedstawicieli swoich krajów w najwyższym organie decyzyjnym NATO, jako pełnoprawni członkowie Sojuszu.


19 marca 1999 roku Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Henryk Szumski po raz pierwszy uczestniczył w Posiedzeniu Komitetu Wojskowego szefów sztabów NATO.


23-25 kwietnia 1999 roku odbył się jubileuszowy Szczyt NATO w Waszyngtonie. Przywódcy Sojuszu świętowali 50. Rocznicę powstania Paktu Północnoatlantyckiego. W obradach po raz pierwszy jako pełnoprawni członkowie NATO uczestniczyli przedstawiciele Polski, Czech i Węgier.


Centralna Biblioteka Wojskowa przygotowała wystawę prezentującą wybrane publikacje poświęcone działaniu Paktu Północnoatlantyckiego. Ekspozycja, prezentowana w holu głównym, będzie czynna do 22 marca.


Poniżej prezentujemy wybór kilku pozycji z naszego zasobu, wraz z linkami przekierowującymi do katalogu online CBW


10 lat Wojska Polskiego w Afganistanie = 10 years of the Polish Armed Forces in Afghanistan / Jacek Matuszak, Paweł Przeździecki ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011. [LINK]


15 lat członkostwa Polski w NATO - opinie i refleksje środowiska wojskowego : sprawozdanie z badań / Katarzyna Anna Gronek ; Wojskowe Biuro Badań Społecznych. - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. [LINK]


Anakonda - 16 : fotoalbum / [autorzy zdjęć: Arkadiusz Dwulatek, Waldemar Młynarzyk, Patryk Cieliński, Daniel Chojak, Michał Chudziński, Mariusz Bieniek, Piotr Leoniak, Marcin Purman, Arkadiusz Blomka, Krzysztof Grymułek, Robert Suchy, Ashley Marble, Miguel Alvarez, Whitney Hughes, Dominic King, Hector Membreno ; prezentacje Klaudiusz Kamiński]. - Warszawa : Combat Camera Zespół Reporterski Dowództwa Operacyjnego RSZ, 2016. [LINK]


Polityczno-wojskowe implikacje członkowska Polski w NATO : z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu / red. nauk. Tomasz Kośmider ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. [LINK]


System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. [LINK]


Wojsko Polskie w strukturach NATO i Unii Europejskiej / [tekst: Zarząd Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego WP]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 2016. [LINK]


Tekst: MB
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych