Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
77 lat temu przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową
14.02.2019
W dniu 14 lutego 1942 roku Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski wydał rozkaz przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.


Był to rozkaz nr 284 adresowany do "Kaliny" (czyli gen. bryg. Stefana Roweckiego, Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej).

Czytamy w nim:

"Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią "Armię Krajową" podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy".

Armia Krajowa stanowiła więc bezpośrednią kontynuację działającego od listopada 1939 roku Związku Walki Zbrojnej i jego poprzedniczki - Służby Zwycięstwu Polski, utworzonej 27 września 1939 roku w Warszawie. Zmieniła się jedynie nazwa konspiracyjnego wojska, nie wprowadzono żadnych zmian organizacyjnych, zachowując dotychczasową strukturę terytorialną z podziałem na obszary, okręgi, obwody i placówki.


Zapraszamy do zwiedzenia wystawy w hallu głównym Centralnej Biblioteki Wojskowej, poświęconej działalności Armii Podziemnej, jej głównym akcjom i dowódcom.

Tekst: ZK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych