Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Reparacje od Niemiec - konferencja
31.01.2019
Udział przedstawiciela CBW w konferencji - Reparacje od Niemiec po II wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego, połączonej z prezentacją najnowszej książki autorstwa prof. Jana Barcza i prof. Jerzego Kranza o tym samym tytule.

Konferencja, podczas której Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentowała starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej, dr Agnieszka Werens, została zorganizowana w Muzeum Sądownictwa Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. Robert Grzeszczak (UW) wprowadził słuchaczy w tematykę spotkania. Główne tezy książki omówili autorzy, prof. Jerzy Kranz (ALK) i prof. Jan Barcz (ALK) oraz recenzenci publikacji prof. Krzysztof Ruchniewicz (UWr.) i prof. Witold M. Góralski (UW). Dyskusję panelową podsumowała prof. Anna Zawidzka-Łojek (UW).


Autorzy książki, Jan Barcz i Jerzy Kranz, są profesorami prawa międzynarodowego i byłymi dyplomatami. W latach 90. Uczestniczyli w negocjacjach z RFN i z Austrią w sprawie świadczeń dla ofiar narodowosocjalistycznych zbrodni i prześladowań.


Założeniem twórców publikacji była analiza praktyki i rozwiązań prawnych, w ramach których realizowane były roszczenia reparacyjne w formule poczdamskiej oraz dokonywane przez RFN wypłaty pewnych świadczeń indywidualnych. Dużo uwagi poświęcono wysiłkom dyplomacji polskiej, które w formule dwustronnej w 1991 roku a następnie w formacie rokowań wielostronnych w latach 1998-2000, doprowadziły do wypłat odszkodowań indywidualnych dla żyjących w Polce ofiar niemieckich zbrodni i prześladowań.


Omawiana publikacja Reparacje od Niemiec po II wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego autorstwa prof. Jana Barcza i prof. Jerzego Kranza będzie wkrótce dostępna dla Czytelników Centralnej Biblioteki Wojskowej.


Tekst: AW
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych