Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawiciela CBW w Uroczystej Przysiędze Wojskowej w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
31.01.2019
26 stycznia na Placu Wolności w Poznaniu odbyła się Uroczysta Przysięga Wojskowa żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady WOT.

Nie była to jednak przysięga "zwyczajna", bowiem dokładnie sto lat temu - 26 stycznia 1919 r., w tym samym miejscu noszącym wówczas nazwę Placu Wilhelmowskiego, gen. Józef Dowbór-Muśnicki dokonał przeglądu nowo tworzonej formacji - Wojsk Wielkopolskich, i odebrał przysięgę od żołnierzy. O wydarzeniu tym informuje tablica pamiątkowa na Placu Wolności.

Tegoroczne uroczystości otworzyła Msza św. w Poznańskiej Farze, następnie żołnierze udali się na Plac Wolności, na którym odbyła się najważniejsza część ceremonii. Żołnierze, w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesława Kukuły, swojego dowódcy, płka Rafała Miernika, przedstawicieli władz miasta i regionu, zaproszonych gości i rodzin złożyli przysięgę. Z ramienia CBW obecny był dr Adam Gałkowski, pełnomocnik Dyrektora CBW ds. naukowych, który na ręce dowódcy Brygady, płka Rafała Miernika oraz Wojewody Wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna przekazał historyczne filmy dokumentalne. Materiały te, jako cenny materiał szkoleniowy dla żołnierzy, zostały przyjęte z wdzięcznością.


Po powtórzeniu słów przysięgi, żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady WOT wykonali hymn państwowy.


Okres szkolenia kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej jest stosunkowo krótki, mimo to - jak pokazał przykład Poznania, może być wykorzystany efektywnie. Świadczy o tym poziom przygotowania żołnierzy biorących udział w ceremonii.


Godną podkreślenia jest m.in. jakość wykonania hymnu państwowego - Mazurek Dąbrowskiego, w pełnej czterozwrotkowej wersji, zabrzmiał głośno, wyraźnie i, co najważniejsze bez fałszowania! Musztra także nie budziła zastrzeżeń, co można było stwierdzić podczas defilady zamykającej część oficjalną uroczystości na placu.

Po wymarszu oddziałów 12 Brygady, ich miejsce na Placu Wolności zajęła Grupa Rekonstrukcyjna, która zainscenizowała przysięgę wojskową żołnierzy Wojsk Wielkopolskich z 1919 r. Grupa działa od kilku lat i nawiązuje do tradycji 7 Dywizjonu Artylerii Konnej. Kieruje nią pchor. Rafał Radzi, wnuk artylerzysty konnego 7 DAK. Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia z bliska czołgu LEOPARD-2, transporterów opancerzonych ROSOMAK, samodzielnego zestawu rakietowego OSA-AK i przenośnego zestawu rakietowego GROM.


Ostatnim punktem programu Uroczystej Przysięgi było spotkanie w Bibliotece Raczyńskich.


12 Wielkopolska Brygada WOT istnieje zaledwie od roku, ale już dzisiaj należy do największych jednostek tego Rodzaju Wojsk w kraju, a znaczący wzrost jej stanu osobowego może świadczyć, iż od początku cieszy się wśród kandydatów na żołnierzy dobrą opinią i zainteresowaniem. Jej patronem został pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego z lat 1918/1919, gen. bryg. WP Stanisław Taczak.


Tekst: AG
Grafika - ze zbiorów CBW.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych